Měnící se svět

Starověké dějiny byly svědky vzestupu a pádu velkých říší, jako byly římská, perská a čínská dynastie. Tyto civilizace položily základy správy věcí veřejných, obchodu a kulturní výměny a ovlivnily běh dějin na celá staletí dopředu. Středověk přinesl feudalismus a monarchie, kdy království soupeřila o moc a nadvládu v Evropě, Asii i mimo ni.

Doba objevitelská rozšířila známý svět, protože evropské mocnosti podnikaly plavby, které spojovaly vzdálené kontinenty. Tato doba byla také svědkem ničivého dopadu kolonizace na původní obyvatelstvo, což vedlo ke vzniku rozsáhlých říší a využívání zdrojů.

Devatenácté a dvacáté století bylo svědkem nástupu nacionalismu a vzniku mnoha národních států. Průmyslová revoluce změnila ekonomiku a vedla ke vzniku mocných národů, jako je Velká Británie, Německo a Spojené státy. Současně s Afrikou, Asií a Blízkým východem šířila dekolonizační hnutí, která změnila globální rovnováhu sil.

Vyznáte se?

Obě světové války znamenaly klíčové okamžiky moderních dějin, změnily politické hranice a daly vzniknout novým velmocím - Spojeným státům a Sovětskému svazu. Studená válka, která následovala, určovala globální politiku po celá desetiletí a ideologický boj mezi komunismem a kapitalismem určoval spojenectví a konflikty.

Které země změnily svůj název?

Zdroj: Youtube

Ve druhé polovině 20. století došlo k zániku kolonialismu, rozpadu Sovětského svazu a vzniku nových států. Nástup internetu a globalizace přinesly nebývalé propojení, které smazalo tradiční hranice a změnilo podobu tehdenších ekonomik.

V době, kdy stojíme na prahu 21. století, čelí náš svět nesčetným výzvám. Globalizace přinesla hospodářskou prosperitu, ale také zvýraznila výrazné nerovnosti. Změna klimatu představuje existenční hrozbu a vyžaduje mezinárodní spolupráci. Technologie nás sice spojují, ale zároveň představují etická dilemata a bezpečnostní problémy. Spolu s tím se změny týkají také států a jejich názvů. 

Důvod této změny není vždy zcela patrný. Přesto se děje. K přejmenování svého názvu se nedávno rozhodlo například Turecko. Stojí za tím sám prezident země Erdoğan, který požádal vloni v červnu OSN i mezinárodní společenství, aby o jeho zemi již nadále nemluvily jako o Turecku, ale používaly původní jméno v turečtině, které zní „Türkiye“. Prezidentu Erdoğanovi se údajně nelíbilo, že se o jeho zemi mluví v angličtině jako o „Turkey“, což v překladu znamená krocan. 

KVÍZ: Kde leží Persie nebo Cejlon? Otestuj se z historických názvů dnešních států

Zdroje: www.reflex.cz, www.timixi.com, www.lidovky.cz