Uvaděči programu se v televizi objevili již 1. května roku 1953. V den, kdy se uskutečnilo historicky první vysílání v Československu. Jednalo se o známé herce a herečky, jako například Jaroslava Marvana, Boženu Obrovou a Bohumila Švarce.

„Televize se ale snažila najít jiný způsob uvádění,” říká vedoucí podpory a služby vývoje pořadů ČT Daniel Růžička. V roce 1955 tak dramaturgové vytvořili profesi s názvem „programový hlasatel“ a najali Jarmilu Šusterovou, která již předtím uváděla pár pořadů spolu se Štěpánkou Haničincovou.

Její nástup odstartoval padesátiletou éru představování televizních programů, na niž řada z diváků vzpomíná s nostalgií. Hlasatelé totiž byli svého času velmi populární a platili za módní ikony.

„Byli celebritami,” říká Daniel Růžička. „Jarmila Šusterová vzpomínala, že se líčila, i když šla jen vynést koš.“

Českoslovenští hlasatelé a hlasatelky

V 70. letech minulého století se objevují další tváře a rozšiřuje se také pracovní náplň hlasatelů a hlasatelek. 

„Již nechodili do studia těsně před vysíláním, ale měli službu, kdyby se cokoliv stalo, aby mohli diváky informovat. Také bylo nutné, aby měli čas naučit se texty, protože tehdy neexistovalo čtecí zařízení,” vysvětluje Růžička.

Hlasatelé však neuváděli pouze programy, ale také byli moderátory koncertů a hudebních festivalů. Měli dokonce ve smlouvě, že tímto způsobem musí televizi reprezentovat.

Konec této profese se začal psát již v devadesátých letech. „My jsme vlastně nahrazovali to, co dnes obstarává grafika,” uvedl jeden z posledních hlasatelů Alexander Hemala. „Pro lidi jsme ale byli jakýmsi osvěžením a kamarády.”

Kvíz: Poznáte ještě hlasatele a hlasatelky Československé televize

Zdroje: www.ceskatelevize.cz, www.denik.cz, www.youtu.be