Česká literatura

První písemná díla v češtině se objevila v 9. století, kdy byla čeština začínajícím jazykem. Svého vrcholu česká literatura dosáhla v 19. století, kdy se stala symbolem národního obrození. 

Spisovatelé jako Karel Hynek Mácha, autor básnického díla "Máj," a Božena Němcová, která napsala román "Babička," přispěli k vytvoření české národní identity prostřednictvím svých děl.

Další významnou etapou v české literatuře bylo období meziválečné, kdy se objevila celá řada významných autorů, jako Karel Čapek, autor slavného románu "R.U.R.," a Jaroslav Hašek, autor humorného románu "Osudy dobrého vojáka Švejka." Tyto knihy nejen zaznamenaly mezinárodní úspěch, ale také reflektovaly složité sociální a politické změny té doby.

Česká literatura však nebyla omezena pouze na prózu a poezii. V českých zemích se také vyvinula bohatá tradice dramatického umění, s vynikajícími divadelními autory, jako byl Jiří Voskovec a Jan Werich. Jejich satirické hry se staly kultovními kusy a jejich vliv na českou kulturu přetrvává dodnes.

Jak dobře ji znáte? 

Po pádu komunismu v roce 1989 začala česká literatura procházet novými proměnami. Nová generace spisovatelů, jako Michal Viewegh, Ivan Klíma a Petra Hůlová, začala reflektovat současnou společnost a výzvy, kterým čelí. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Tyto autory spojuje schopnost vyjádřit poměrně složité myšlenky a emoce prostřednictvím sobě vlastního písemného projevu.

Dnes je česká literatura stále živá a dynamická. České knihy se překládají do mnoha cizích jazyků a jejich popularita neustále roste. Mnoho románů českých autorů se stalo kultovními díly nejen české literární tvorby. 

Česká literatura je zrcadlem české kultury a cenností literárního dědictví celého světa. Její bohatá historie a rozmanitost neustále inspiruje mnoho čtenářů i nových autorů. 

Kvíz: Velký test z české literatury. Kdo splete víc než dvě otázky z deseti, měl by se stydět

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.czechlit.cz, coptel.cz