Dopravní značky

Dopravní značky slouží k řízení a organizaci provozu na silnicích, informují řidiče o pravidlech, která by měla být dodržovaná, a poskytují důležité informace o silničním provozu.

V České republice, stejně jako v mnoha dalších zemích, existuje řada různých kategorií dopravních značek:

Výstražné značky - upozorňují řidiče na možné nebezpečí. Obvykle mají tvar trojúhelníka s červeným okrajem.

Značky upravující přednost v jízdě - informují o tom, kdo má na křižovatce přednost.

Zakazovací značky - zakazují určité typy chování nebo akce (např. zákaz vjezdu). Obvykle kruhového tvaru s červeným okrajem.

Příkazové značky - nařizují řidiči provést určitou akci (např. povinný směr jízdy). Obvykle modré, kruhové nebo čtvercové.

Informační značky - poskytují řidiči důležité informace o silnici či trase. Mají různé tvary, obvykle bílé s černým textem nebo symboly.

Dodatečné tabulky - poskytují další informace k hlavní značce, se kterou jsou spojeny. Obdélníkové tabulky umístěné pod hlavní dopravní značkou, které poskytují dodatečné informace.

Neobvyklé dopravní značky

Toto je jen základní přehled některých běžných dopravních značek. Existuje mnoho dalších značek a jejich variant. Pro podrobnější informace o dopravním značení je dobré použít příručky pro řidiče, platnou pro danou zemi.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Mezi značkami pak najdeme i pár neobvyklých. Ty jsou sice platné, ne každý se v nich však dostatečně orientuje. Tušíte, jaké to jsou? 

Omluvou nás všech může být fakt, že na tyto platné, avšak neobvyklé dopravní značky, narazíte většinou jen velmi sporadicky. Přesto je jako řidič znát musíte. 

www.az-pneu.cz, www.dopravni-znaceni.eu, www.bezpecnecesty.cz

Kvíz: Platné, ale neobvyklé dopravní značky. Jestli dáte 5 z 10 jste vážně machr!