Podle vědců malé děti vnímají slova i gesta jiných lidí od 8. měsíce života a od 3. a 4. roku ovládájí základy gramatické skladby, umí používat většinu slovních druhů, a zároveň jejich slovní zásoba dosahuje kolem 2500 slov.

I u našeho rodného jazyka platí, že při mluvení a psaní využíváme kolem pěti až deseti tisíci slov. Takzvaná pasivní slovní zásoba je až šestkrát vyšší.

Když tedy čteme knížku nebo se díváme na film, nepotřebujeme u sebe slovník. Význam neznámých výrazů nám většinou dojde z kontextu. Existují ale slova, která z beletrie i televizních inscenací vymizela a byla nahrazena synonymy.

Nová čeština

Jazyk se totiž neustále vyvíjí a slova během let jak vznikají, tak zanikají. Například v roce 2022 bylo do slovníku neologismů Ústavu pro jazyk český Akademie věd zařazeno 1 680 neologismů, tedy zcela nových výrazů.

„Jsou projevem životaschopnosti češtiny a odrazem doby,” říká rozhovoru pro Refresher lexikografka Michaela Lišková z Ústavu pro jazyk český. 

Nová slova pramení doslova odkudkoli. Z techniky, médií, hudby, popkultury, politiky, gastronomie nebo televizních seriálů a filmů. „Mužský drdol je tak označován za ‚mrdol‘, Putin přezdíván ‚Putlerem‘, všichni si vybavujeme jistě i ‚korošpeky‘,” vysvětluje.

Čeština je zároveň bohatá i na neosémantismy, tedy slova, která dostávají nový význam. Například „kotel“ již neznamená jen kovovou nádobu určenou k ohřívání a vaření jídla, ale také část fotbalového stadionu, obklíčení nepřátelských jednotek na rozsáhlém území, druh velkého bubnu či sníženou oblast obklopenou horami.

Celkově řečeno, plně ovládnout náš rodný jazyk je doslova nemožné. Ukazuje se však, že rozšiřování slovní zásoby může být nejen praktické, ale i zábavné. Zkuste začít naším kvízem.

Vědomostní kvíz pro chytré: Toto jsou málo používané výrazy pro zcela běžné věci. Kolik z 10 trefíte?

Zdroje: www.refresher.cz, www.cs.wikipedia.org, www.radiozurnal.rozhlas.cz, www.idnes.cz