I přestože je pro náš český jazyk mateřštinou, musíme se ho naučit správně používat. Předmět, v němž ho trénujeme, proto nechybí v žádné základní a střední škole. Problémem ale je, že čeština nemá jednoduchá gramatická pravidla a pyšní se řadou chytáků. 

Mezi ně patří například „u“ s čárkou nebo kroužkem. Obecně platí, že „ú” se používá na začátku slova a „ů” uprostřed. Ale ne vždy. Pokud je výraz cizího původu, už si musíme dát pozor. Například „kůra" a „kúra" vypadají téměř stejně, jejich význam je ale odlišný.

Přejatá slova dělají často problém i ostříleným češtinářům. Víte například, co mají společného citron, milion, salon, nebo stadion? Všechna končí na -on, což znamená, že je můžeme psát jak s krátkou, tak dlouhou samohláskou. I zde ale existují výjimky - tři slova s již ustáleným pravopisem, který je považován za jediný správný. Patří mezi ně archón, kujón a fanfarón.

Záludnosti najdeme také v přídavných jménech dějových. Zatímco dům uklízíme „čisticim” prostředkem, na chodbě najdeme uklízečku „čistící skvrny na podlaze”. Stejné pravidlo platí také pro slova hasicí (přístroj) X hasící (hasič) nebo balicí (papír) X balící (osoba balící dárek).

Výjimky v gramatice

Občas někomu mohou zamotat hlavu předložky „s” a „z”. Zatímco píšeme například „s sebou” nebo „z budovy”, ve chvíli, kdy po nich následuje slovo začínající na skupinu souhlásek, „ž“, „š“, „č“ a „ř“ či neznělou hláskou, píšeme „se” a „ze”.

S chytáky se můžeme také setkat ve výrazech, které se čtou stejně, ale píší se jinak. K jejich rozeznání nám slouží vyjmenovaná slova. Ta se bohužel musíme naučit nazpaměť.

Také pravidla psaní čárek ve větách jsou plná výjimek. Např. před spojkami „a", „i", „nebo" se čárky nepíšou, pokud je ale vyjádřen jiný vztah než slučovací, již ji použít musíme. Zároveň je nutné mít na paměti, že když jde o výčet možností, čárka před „nebo” opět nepatří.

Někdy jde z české gramatiky hlava kolem. I zde však platí pravidlo, že trénink dělá mistra. Zkuste si tak náš kvíz.

Kvíz: Označte jednu chybnou větu a projděte testem z češtiny pro základní školy bez pochybení

Zdroje: www.pravopisne.cz, www.blog.o2.cz, www.studentmag.cz, www.prostejovsky.denik.cz