Plejáda slavných panovníků

Na českém trůně se vystřídalo celkem 37 vladařů. Jedna z nich byla dokonce žena. 

Byli to vladaři nejrůznějších dynastií, od Přemyslovců, přes Lucemburky, Jagellonce až po Habsburky. Tento obsáhlý počet čítal slavná jména jako svatý Václav, Přemysl Otakar I. a II. nebo všemi obdivovaný Karel IV. 

Ten se v naší zemi zasloužil o mnohé. Nechal postavit hrad Karlštejn, založil Karlovu univerzitu a díky němu máme Karlův most, chloubu našeho hlavního města. Karel IV. byl bezesporu nejvýznamnějším evropským panovníkem pozdního středověku. 

Byl jedenáctým českým králem a prvním českým králem, který se stal také císařem Svaté říše římské, a posledním korunovaným burgundským králem.

Éru jeho následovníků tvořila další slavná jména, mezi nimiž nesmíme opomenout Václava IV. a Zikmunda Lucemburského.

Jak dobře je znáte?

Slavným českým králem byl ale také Jiří z Poděbrad. Byl jediným českým králem, který nepocházel z panovnické dynastie. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Za krále jej jednomyslně zvolili čeští pánové roku 1458 a úřad vykonával až do své smrti v roce 1471. Jiří z Poděbrad vytvořil návrh na vytvoření mírové organizace evropských křesťanských panovníků. 

Výjimečnou postavou, kterou nesmíme opomenout, je císař Rudolf II., známý z legendy o Golemovi a také z komedie "Císařova pekaře a Pekařová císaře", kterou ztvárnil vynikající Jan Werich. Rudolf II. byl posledním habsburským panovníkem a posledním císařem Svaté říše římské, kdo učinil z Prahy své sídelní město. 

Na seznamu významných postav české historie však nesmí chybět jedna z mála panujících žen, Marie Terezie. Pocházela z rodu Habsburků, byla rakouskou arcivévodkyní, uherskou a českou královnou a markraběnkou moravskou. Za její vlády došlo k radikální proměně feudální říše v centralizovaný stát. Reformy se významně dotkly i českého království. Období její vlády je označované jako osvícenecký absolutismus.

Kvíz: Jak dobře znáte slavné české panovníky a poznáte je podle fotek?

Zdroje: www.alik.cz, epochaplus.cz, daniel.dinter.cz