Přijímací řízení

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro 1. kolo přijímacího řízení podat přihlášku až na tři střední školy nebo tři maturitní obory v rámci jedné střední školy. Kromě tří výše zmíněných přihlášek může uchazeč v prvním kole přijímacího řízení podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. 

Každý žák tak může v prvním kole podat až 5 přihlášek. Jednotnou přijímací zkoušku však přesto může konat maximálně dvakrát. Přihlášku za nezletilého žáka musí podat zákonný zástupce, který má na výběr ze tří možností podání přihlášky. 

Nejvýhodnější je podat přihlášku elektronicky, kdy uchazeč získá maximum možných výhod. Podat ji však lze také v tištěné podobě, kdy si uchazeč vytiskne přihlášku z formuláře z online systému nebo v podobě tzv. tiskopisu.

Termíny podání

Testy se skládají z českého jazyka a literatury a z matematiky. Výsledky vyhodnocuje společnost Cermat - Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání. Ta následně předá výsledky školám. Ředitelé je pak mají zveřejnit do dvou pracovních dnů. 

PŘIJÍMAČKY na střední školu 2024:

Zdroj: Youtube

Termíny pro podání přihlášky jsou každý rok dva. První možnost podání přihlášky pro tento školní rok byl do 30. listopadu 2023. Týkal se oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Druhou možností je termín od 1.až 20. února 2024, který je určený pro obory vzdělání bez talentové zkoušky. 

První výsledky se žáci dozvědí nejpozději na začátku května. V tomto časovém horizontu jsou však seznamy přijatých předběžné. Žáci, kteří se hlásili na dvě školy či dva obory mohou figurovat až ve dvou seznamech, ze kterých si nakonec zvolí jen jednu variantu. 

Pořadí přijatých dále ovlivní zkoušky konané v květnovém náhradním termínu, i když školy si na ně v množství přijatých nechávají rezervu.Výsledky testů z náhradních termínů předá Cermat školám v druhé polovině května a ředitelé je musejí opět do dvou dnů zveřejnit. „To znamená, že do 20. května by všichni měli vědět, kam půjdou na školu,“ řekla mluvčí Cermatu Jana Patáková.

Kvíz: Zkuste si, jestli byste prošli na elitní gymnázium

Zdroje: prijimacky.cermat.cz, www.statniprijimacky.cz, www.to-das.cz