Slova udávající směr

Fatalismus je filozofický názor, který tvrdí, že osud a události jsou předurčené osudem a nelze je změnit. Osoby věřící v fatalismus se obvykle domnívají, že nemají kontrolu nad tím, co se jim děje. 

Altruismus je koncept, který zdůrazňuje ochotu pomáhat druhým a brát ohled na jejich potřeby a blaho, i když to může být v rozporu s vlastními zájmy. Altruisté jednají s ohledem na dobro ostatních a cítí radost z pomoci druhým.

Nihilismus je filozofický směr, který zpochybňuje smysl života a hodnoty. Nihilisté tvrdí, že život je bezcenný a že žádné hodnoty neexistují. Nihilismus tak může být extrémní a nihilisté mohou odmítat věřit v cokoli, co má nějaký smysl nebo hodnotu.

Feminismus bojuje za rovnoprávnost žen a mužů. Kapitalismus zdůrazňuje volný trh a soukromé vlastnictví. Ekologismus se snaží chránit životní prostředí. Multikulturalismus podporuje různorodost kultur.

Zastává stanovisko, že v jednom státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou, a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát.

Jak dobře se vyznáte?

Humanismus  je označení pro filosofické, literární a kulturní hnutí. Vznikl v Itálii ve 14. století. Znamenal obnovený zájem o klasické jazyky, antickou kulturu a filosofii. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Humanismus bral v potaz lidskost, zbožnost a ctnost. 

Hedonismus se zaměřuje na hledání potěšení a radosti jako hlavního cíle života. Lidé vyznávající tento směr často usilují o maximalizaci osobního blaha a pohody.

Konzervatismus zdůrazňuje uchování tradičních hodnot, institucí a společenského pořádku. Tento směr se obvykle staví proti rychlým změnám a inovacím.

Pacifismus je odpor k použití násilí nebo vojenské síly jako prostředku k řešení konfliktů. Tento směr často podporuje mírové řešení sporů.

Tyto slova ukazují, jak široký a různorodý je svět ideologií a filozofií. Každý "ismus" má své vlastní aspekty a cíle a může mít vliv na naše postoje a chování v různých oblastech života.

Obtížný kvíz: Kterým slovem končícím ismus označujeme…? 10 otázek z deseti zvládnou jen ti nejlepší

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.slovnikafixu.cz, cs.wiktionary.org