Slovenština a čeština patří do západoslovanské jazykové skupiny. I když by se mohlo zdát, že jsou to jen dialekty jedné původní řeči, není tomu tak. Každá z nich se totiž pyšní svou spisovnou variantou, jsou akademicky zkoumány a v průběhu času se vyvíjely. Právě historie a politická situace jsou faktory, které z nářečí tvoří samostatný jazyk.

Je ale pravda, že zatímco čeština se v průběhu stovek let mezi obyvateli aktivně udržovala, coby svébytný jazyk se slovenština začala formovat poměrně pozdě. Až v 2. polovině 18. století díky měšťanstvu a vzdělancům. Do té doby vládla i u naších sousedů naše mateřština.

Společně se vznikem Československé republiky se oba jazyky opět sblížily a byly považovány za varianty jedné československé řeči. Až do rozdělení států se tak terminologické komise snažily, aby odborná slovní zásoba obou jazyků byla co nejpodobnější. Ke vzájemnému porozumění navíc přispíval společný rozhlas a televize.

Aktuálně tak existuje mezi češtinou a slovenštinou formální a významová shoda v textech v rozsahu 38 % a částečná shoda v rozsahu 46 %. Komunikačně problémové lexémy představují 16 %.

Slovenština vs. čeština

Mezi shodná slova patří například otec, syn nebo hlava. Pak jsou zde výrazy, jež se díky různému hláskotvornému vývoji svou podobou liší, i přesto jim ale rozumíme. Je to třeba koň, stol a lúka. 

Zajímavostí je, že právě tato slova nejčastěji přebíráme. V zimě jezdíme na lyžovačku, v létě se těšíme na grilovačku. Přejali jsme také slova rozlúčka, dovolenkový, horkotěžko, batoh, hrozno, kávička, bitkař, pikoška, namyšlený, natěšený, papaláš, příhovor, vybavit nebo konstrukci být na vině.

Třetí skupinu tvoří výrazy, s nimiž jako Češi máme problém. Mají totiž jiný význam, než na který jsme zvyklí. Například naše stávka znamená ve slovenštině sázka, chudý je hubený a kapusta je zelí.

Naši sousedé se ale pyšní také množstvím vlastních výrazů jiného původu. Právě na ně se zaměříme v našem kvízu. Rozumíte jim?

Kvíz: Pamatujete si ještě slovenštinu? Toto je 10 běžně užívaných slov. Lidé nad 40 let, by je měli znát

Zdroje: www.is.muni.cz, www.ceskepreklady.cz, www.proofreading.cz, www.czechency.org, www.cesky.radio.cz, www.mkst-pd.szm.com