Sluneční soustava

Středem sluneční soustavy je Slunce, ohromná koule tvořená plazmatem o vysoké teplotě, která nám dodává energii. Slunce má průměr asi 1,4 milionu kilometrů a je tvořeno převážně vodíkem a héliem.

Součástí sluneční soustavy jsou planety, které se dělí na vnitřní a vnější. Pokud bychom Zemi brali jako srovnávací planetu, pak by vnitřními planetami byly Merkur a Venuše a vnějšími naopak Mars, Jupiter, Saturn, Uran a Neptun.

Planeta Země je zatím jedinou planetou, která nabízí reálné podmínky pro život. Důvodem je vhodná vzdálenost od Slunce a přítomnost vody jako klíčový faktor pro udržení života.

Součástí sluneční soustavy jsou i další tělesa. Patří mezi ně například asteroidy a komety. Podle odhadů se ve sluneční soustavě vyskytuje přibližně 1,1 až 1,9 milionů asteroidů.

Asteroidy se dělí do skupin na základě charakteristik jejich oběžných drah a detailů viditelného světla, které se odráží od jejich povrchu.

Jak dobře ji znáte?

Sluneční soustava je stará více než 4,6 miliardy let. Utvořily ji částečky prachu a plynu. Se vznikem Slunce se objevil i sluneční vítr, který rozfoukal částečky prachu dál. Jejich nárazy pak daly vznik novým planetám.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Planety ve sluneční soustavě obíhají po eliptických drahách kolem Slunce. Samotné Slunce tvoří více než 99 % celkové hmotnosti sluneční soustavy. 

Po objevení planet byly jejich součástí také Ceres a Pluto. Protože ale nejsou dominantními objekty, jsou od roku 2006 označované jako trpasličí planety.

Nejmenší planetou sluneční soustavy, která je zároveň nejblíže Slunci, je Merkur. Z tohoto důvodu je Merkur planetou náročnou na pozorování pozemskými teleskopy. Detailnější znalosti nejen o Merkuru přináší vesmírné sondy. 

První sondou vyslanou v 70. letech 20. století k Merkuru, které se podařilo nasnímat zhruba 45 % jeho povrchu, byla americká sonda Mariner 10. I tak je třeba dalších výzkumů, abychom Merkur a celou sluneční soustavu detailněji prozkoumali.

Kvíz: Jak znáte sluneční soustavu: 10 otázek, které byste si měli pamatovat ze základní školy

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.aldebaran.cz, planety.astro.cz