Slova známá i neznámá

Ačkoliv je většina archaismů pro současné mluvčí poměrně snadno srozumitelná, existují výrazy, zejména lexikální, která uživatelům mohou činit nemalé potíže. Jsou jimi slova, která se dnes již běžně nepoužívají. 

Archaismy bývají charakteristické spíše pro určitá nářečí. Přesto však mohou být některé archaismy stále součástí živého resp. spisovného jazyka a jejich zastaralost se projevuje jen při srovnání s celkovým stavem jazyka – např. geomorfologický termín hrúd, převzatý z nářečí, ve kterém se původní ú změnilo na ou. 

Jinak se archaismus může v textu vyskytnout jako bezděčná součást vyjadřování pisatele nebo mluvčího, nebo může být použit záměrně pro navození nálady minulé doby. Hranice mezi archaismy a historismy není pevná.

Jak dobře je znáte? 

Valnou většinu slov, které běžně používaly naše babičky, tak současná generace vůbec nezná. Jde například o slovo "anžto", pro které má český jazyk celou řadu synonym. Vhodným ekvivalentem tohoto slova jsou například: jelikož nebo neboť.

Jak si obohatit slovní zásobu? 

Zdroj: Youtube

Za archaismy se považují nejen jednotlivá slova, ale také tvary některých slov. Někdy se mezi archaismy řadí také různé varianty pravopisu. Příkladem mohou být slova jako gymnasium a filosofie.

S archaismy je možné se setkat především v psaném jazyce, kde se často objevují v beletrii staršího data nebo v knihách, jejichž děj se odehrává v minulosti. Můžeme je ale najít také mimo beletrii, někteří lidé je používají pro ozvláštnění svého projevu. S archaismy se můžeme také setkat v mluvě starších lidí.

Pokud tedy archaismy použijeme správně, můžete větě dodat zcela nový rozměr. Archaismy označují věci, které stále existují, ale pro jejich pojmenování se již používají jiná slova. Archaismy bývají použity náhodně, jako nářeční slova nebo i záměrně. Jedná se o přirozené prvky jazyka, vznik a zánik slov je součástí jazykového vývoje.

Kvíz: Poradíte si se slovy, které používaly naše babičky? Všech 10 starých výrazů uhodnou jen nejlepší

Zdroje: www.pravopisne.cz, www.odpovedi.cz, cs.wikipedia.org