Zastaralá slova

Archaismy jsou slova, díky kterým současné věty získávají na zajímavosti. Nejedná se však o nic nového. Archaismy znaly a velmi často používaly naše babičky. 

To, že jsou archaismy zastaralá slova, je svým způsobem pravda. Je ale třeba doplnit, že jde spíše o zastaralé výrazy, pro které vzniklo nové označení. Jako archaismy můžeme označit prvky slovní zásoby, gramatické, fonetické a fonologické jevy. 

Valnou většinu archaismů, tedy slov, která používaly naše babičky, součaná generace téměř nezná. Přesto, že se mnoho z nich stále používá nebo do jazyka vrací. 

Jak dobře je znáte? 

Mezi archaismy patří například slovo "anžto", pro které má český jazyk celou řadu synonym. Vhodným ekvivalentem tohoto slova jsou například: jelikož nebo neboť.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Za archaismy se považují nejen jednotlivá slova, ale také tvary některých slov. Někdy se mezi archaismy řadí také různé varianty pravopisu. Příkladem mohou být slova jako gymnasium a filosofie.

S archaismy je možné se setkat především v psaném jazyce, kde se často objevují v beletrii staršího data nebo v knihách, jejichž děj se odehrává v minulosti. 

Můžeme je ale najít také mimo beletrii, někteří lidé je používají pro ozvláštnění svého projevu. S archaismy se můžeme také setkat v mluvě starších lidí.

Kvíz: Vyznáte ve slovech, která používaly naše babičky? S některými archaismy možná budete válčit

Zdroje: www.pravopisne.cz, www.odpovedi.cz, cs.wikipedia.org