Kvíz: Zvládli byste test všeobecných znalostí pro střední školu? Není jednoduchý! Zkuste to!

Natálie Borůvková | 15. 2. 2023

Mozkové závity je třeba neustále trénovat. Každý člověk by měl mít základy historie, zeměpisu, stejně jako matematiky a obecných reálií. Zvládli byste test všeobecných znalostí pro 9. třídu k přijímačkám na střední školu? Není jednoduchý! Zkuste to!

www.skolasnadhledem.cz, www.vysokeskoly.cz, www.idejepis.cz

Všeobecné znalosti by měl mít každý, kdo chce studovat a také normálně fungovat v dnešním světě. 

Kvíz: Zvládli byste test všeobecných znalostí pro 9. třídu k přijímačkám na střední školu?

Setkáte se s nimi na celé řadě humanitních škol. Kromě znalosti historie a obecně platných reálií, mohou být součástí všeobecného přehledu i světoznámá literární díla, nejznámější citáty a světové osobnosti. 

Praotec Čech byl naším dávným prapředkem, díky kterému se náš pozdější lid usadil právě na našem území. Postava raného středověku, která je pro dějiny naší země zcela zásadní. O Čechově příchodu vypráví Kosmova kronika, pojednávající o dějinách českého národa. Autorem je Kosmas a kronika byla psána latinsky. 

Významnou součástí české kultury je také Věstonická Venuše. Keramická soška kypré nahé ženy, jež byla vyrobena z pálené hlíny v období mladého paleolitu. Jde o nejstarší umělecký předmět, který byl z keramiky vyroben. 

Není jednoduchý! Zkuste to!

1. Kde je možné spatřit sochu Radegasta - slovanského boha plodnosti a úrody?

a) Jáchymov

b) Beskydy

c) Jeseníky

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

2. V jakém roce bylo zřízeno pražské biskupství?

a) 850

b) 973

c) 1212

3. V jakém století žil kronikář Kosmas?

a) 11. století

b) 12. století

c) 14. století

4. Jak se jmenovala raně křesťanská kamenná stavba, která sloužila ke křtům?

a) rotunda

b) kláštěr

c) baptisterium

5. Koho oslavuje tzv. Kristiánova legenda?

a) sv. Kateřina

b) sv. Ludmilu a sv. Václava

c) sv. Václava

6. Kdo stál v čele správy vesnice v raném středověku?

a) rychtář

b) kněz

c) kníže

Malá hliněná tabulka přepsala dějiny matematiky. Vědci řeší starověkou hádanku
Magazín

Malá hliněná tabulka přepsala dějiny matematiky. Vědci řeší starověkou hádanku

7. Jakou přezdívku měl sv. Konstantin?

a) učenec

b) filosof

c) kníže

8. Která z následujících dívek nebyla dcerou vojvody kmene Čechů Kroka?

a) Kazi

b) Teta

c) Ludmila

Beduín našel 2000 let starý rukopis o Ježíšovi: Pokud je pravdivý, zcela mění pohled na dějiny
Magazín

Beduín našel 2000 let starý rukopis o Ježíšovi: Pokud je pravdivý, zcela mění pohled na dějiny

9. Prvním přímým předchůdcem člověka byl?

a) homo sapiens

b) homo erectus

c) homo habilis

10. Kde byla nalezena pravěká soška ženy tzv. Venuše?

a) u Brna

b) v Dolních Věstonicích

c) ve Znojmě

Správné odpovědi: 1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a, 7 b, 8 c, 9 c, 10 b

Tagy Mladý paleolit praotec Čech raný středověk střední škola