www.skolasnadhledem.cz, www.vysokeskoly.cz, www.idejepis.cz

Všeobecné znalosti by měl mít každý, kdo chce studovat a také normálně fungovat v dnešním světě. 

Kvíz: Zvládli byste test všeobecných znalostí pro 9. třídu k přijímačkám na střední školu?

Setkáte se s nimi na celé řadě humanitních škol. Kromě znalosti historie a obecně platných reálií, mohou být součástí všeobecného přehledu i světoznámá literární díla, nejznámější citáty a světové osobnosti. 

Praotec Čech byl naším dávným prapředkem, díky kterému se náš pozdější lid usadil právě na našem území. Postava raného středověku, která je pro dějiny naší země zcela zásadní. O Čechově příchodu vypráví Kosmova kronika, pojednávající o dějinách českého národa. Autorem je Kosmas a kronika byla psána latinsky. 

Významnou součástí české kultury je také Věstonická Venuše. Keramická soška kypré nahé ženy, jež byla vyrobena z pálené hlíny v období mladého paleolitu. Jde o nejstarší umělecký předmět, který byl z keramiky vyroben. 

Není jednoduchý! Zkuste to!

1. Kde je možné spatřit sochu Radegasta - slovanského boha plodnosti a úrody?

a) Jáchymov

b) Beskydy

c) Jeseníky

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

2. V jakém roce bylo zřízeno pražské biskupství?

a) 850

b) 973

c) 1212

3. V jakém století žil kronikář Kosmas?

a) 11. století

b) 12. století

c) 14. století

4. Jak se jmenovala raně křesťanská kamenná stavba, která sloužila ke křtům?

a) rotunda

b) kláštěr

c) baptisterium

5. Koho oslavuje tzv. Kristiánova legenda?

a) sv. Kateřina

b) sv. Ludmilu a sv. Václava

c) sv. Václava

6. Kdo stál v čele správy vesnice v raném středověku?

a) rychtář

b) kněz

c) kníže

7. Jakou přezdívku měl sv. Konstantin?

a) učenec

b) filosof

c) kníže

8. Která z následujících dívek nebyla dcerou vojvody kmene Čechů Kroka?

a) Kazi

b) Teta

c) Ludmila

9. Prvním přímým předchůdcem člověka byl?

a) homo sapiens

b) homo erectus

c) homo habilis

10. Kde byla nalezena pravěká soška ženy tzv. Venuše?

a) u Brna

b) v Dolních Věstonicích

c) ve Znojmě

Správné odpovědi: 1 b, 2 b, 3 b, 4 c, 5 b, 6 a, 7 b, 8 c, 9 c, 10 b