Čeština je klíčová

Čtvrtá třída je klíčovým obdobím pro rozvoj čtenářských dovedností. Děti se učí číst složitější texty, porozumět jim a analyzovat je. Také se učí psát delší věty a kratší texty, rozvíjet slovní zásobu a gramatické dovednosti.

V matematice ve čtvrté třídě žáci rozvíjejí své dovednosti v oblastech jako jsou zlomky, desetinná čísla a geometrie. V této třídě prohlubují znalosti sčítání, odčítání, násobení a dělení s většími čísly a řešení matematických úloh.

Čtvrtá třída přináší rozšíření znalostí také v předmětu vlastivěda. Děti se učí o různých biologických procesech, ekosystémech, planetě Zemi a základech fyziky. Součástí výuky jsou také jednoduché pokusy a experimenty.

Součástí vlastivědy je také historie. Žáci 4. tříd získávají základní vědomosti o významných historických událostech, osobnostech a obdobích.

Výuka cizích jazyků

Na většině základních škol se začínají vyučovat cizí jazyky. Děti se učí základy angličtiny, němčiny nebo jiného jazyka, a to především formou hry a interakce s učitelem i ostatními žáky.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Ve 4. třídě základní školy samozřejmě nechybí ani výtvarná a hudební výchova. Tyto předměty slouží především k rozvoji kreativity a uměleckých dovedností. Děti se učí malovat a zpívat písně z knihy Já, písnička. 

Neméně důležitou součástí vzdělávání ve 4. třídě základní školy je také tělesná výchova. Děti se učí různým sportovním aktivitám, zlepšují svoji fyzickou kondici a učí se týmové spolupráci. Cílem je vytvoření pozitivního přístupu ke sportovním aktivitám a zdravému životnímu stylu. 

Ve čtvrté třídě základní školy děti získávají důležité znalosti a dovednosti, které jim pomáhají při dalším vzdělávání. Je to období, kdy se začínají orientovat ve svých zájmech a pomalu je rozvíjet. Ačkoli se může zdát, že je učivo 4. ročníků jednoduché, ne vždy tomu tak skutečně je. Pokud si chcete ověřit znalost učiva tohoto ročníku, zkuste si náš kvíz!

Kvíz: Zvládli byste látku 4. ročníku základní školy? Je to fakt těžké. Jestli dáte všech 10, jste dobří

Zdroje: portal.gov.cz, www.umimematiku.cz, www.umimecesky.cz