Pravidla českého jazyka

Vyjmenovaná slova jsou skupiny slov, ve kterých se po obojetné souhlásce píše y nebo ý. Patří sem slova začínající písmeny b, f, l, m, p, s, v, z. Toto pravidlo se však týká nejen samotných vyjmenovaných slov, ale také slov odvozených a příbuzných. 

Mezi vyjmenovaná slova po B patří například být, bydlit, obyvatel, byt, příbytek a další. Kromě toho, že tato slova mají společnou vlastnost, jakou je psaní y, ý po obojetné souhlásce, najdeme zde také řadu "chytáků" jako například u slova být (existovat) a bít (tlouci) nebo nabýt (získat) a nabít (pušku).

Po F se v češtině v kořenech domácích slov y/ý nepíše, proto vyjmenovaná slova po F nemáme. Slovo fyzika je s tvrdým y, protože se jedná o cizí slovo. 

V kategorii vyjmenovaných slov po L najdeme slova jako slyšet, mlýn, blýskat se a další. 

Jak dobře je znáte? 

Vyjmenovaná slova se musí každý naučit nazpaměť. Jiná pomůcka pro jejich osvojení neexistuje. Přesto je třeba dát si pozor. Důvodem je existence slov, která na první pohled znějí stejně, mají ale odlišný význam.

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Dalším příkladem pak mohou být slova jako býlí a bílý, kde býlí je plevel, zatímco bílý je označením barevného odstínu. 

Proto je u každého vyjmenovaného slova velice důležité znát nejen slovo samotné, ale především jeho skutečný význam. Znalost vyjmenovaných slov je důležitá pro správné psaní a porozumění českému jazyku. Jejich znalostí se můžeme vyhnout mnoha zbytečným chybám a celkově zlepšit gramatickou dovednost.

Kvíz: Jak dobře si pamatujete vyjmenovaná slova ze základní školy?

Zdroje: www.jak-se-pise.cz, www.pravopisne.cz, www.kool8.cz