Slova odvozená

Ypsilon píšeme po obojetných souhláskách nejen ve slovech vyjmenovaných, ale také ve slovech odvozených. Těmto pravidlům se pak nemusejí podřizovat osobní a zeměpisná jména. Můžeme se tak setkat se jmény Mlynář i Mlinář, Syrovátka i Sirovátka, Zima i Zyma, Solopysky i Solopisky apod.

Pořadí vyjmenovaných slov se může v jednotlivých příručkách lišit. Rozdíly můžeme najít také v učebnicích, kdy starší učebnice mohou vykazovat seznamy odlišné od nových. Výběr slov je záležitostí jednotlivých autorů a nakladatelství.

Jak dobře je znáte?

Přehled vyjmenovaných slov tvoří slova po B, L, M, P, S, V a Z. Vyjmenovaná slova po B jsou například být, bydlet, obyvatel, byt či dobytek. Vyjmenovaná slova se učí v přesném pořadí, například brzy, jazyk, nazývat se a Ruzyně. 

Znáte vyjmenovaná slova po L?

Zdroj: Youtube

Abychom mohli říct, že vyjmenovaná slova skutečně umíme, nestačí je znát nazpaměť. Je potřeba je umět také aplikovat v praxi formou diktátů a psaných textů. Umět tato slova používat je něco jiného než je jen rychle za sebou odříkat. Podstatné je jim rozumnět.

Obojetnost souhlásek souvisí s historickým vývojem češtiny, přesněji s výslovností. Výslovnost samohlásky označené písmeny i a y je v dnešní češtině naprosto stejná. Rozdíly najdeme jen v některých nářečích. Ve staré češtině byl ale rozdíl mezi nimi jasně slyšitelný, nebylo proto třeba pořizovat soupis slov s y. 

Rozdíly ve výslovnosti i – y mizí již v době husitské, ale v písmu je i – y zachováno dodnes. Proto je potřeba si výčet vyjmenovaných slov přesně zapamatovat, jinak rozdíl nepoznáme. Vyjmenovaná slova jsou tradičně součástí Pravidel českého pravopisu (z roku 1902, 1913, 1941, 1957, 1993). Vůbec prvními pravidly byla Pravidla hledící k českému pravopisu a tvarosloví z roku 1902, jejichž autorem byl Jan Gebauer.

Kvíz z českého jazyka: Jak znáte vyjmenovaná slova: Těchto 10 chytáků nezvládne většina dospělých

Zdroje: www.umimecesky.cz, www.mojecestina.cz, www.jak-se-pise.cz