Nejlepší vynázely

Jedním z důležitých vynálezů v historii je bezesporu kolo. Bez kol si dnes jen ztěží umíme představit současnou mobilitu a řadu sportovních aktivit. Ačkoli přesný vynálezce kola zůstává neznámý, jeho vliv na lidský život je nepopiratelný. Nejstarší zachovalý nález představuje dřevěné kolo staré asi 5 200 let, nalezené v bažině u Vrhniki, asi 15 km jihozápadně od Lublaně.

Dalším důležitým vynálezem naší historie je elektřina. Nebyla objevená v jediném okamžiku a jediným člověkem. Za jejím objevem stojí Nikola Tesla, Benjamin Franklin, Alessandro Volta a Luigi Galvani. Benjamin Franklin, americký vědec a politik, experimentoval s elektřinou a v roce 1752 provedl slavný pokus s klíčem a drakem, který dokázal spojit elektrický proud se statickou elektřinou. Tímto významným objevem položil základy pro elektrický proud.

Samuel Morse je známý pro vynález telegrafu a Morseovy abecedy, které umožnily rychlou a efektivní komunikaci na dlouhé vzdálenosti. Tento vynález přispěl k rozvoji komunikace a přepravy informací.

Thomas Edison je často považovaný za otce moderního osvětlení. Jeho vynález žárovky způsobil revoluci v domácnostech a průmyslu, umožňující lidem pracovat a žít i v noci. V roce 1880 získal Edison patent na žárovku, která svítila 1200 hodin. 

Jak dobře je znáte? 

Německý inženýr Karl Benz postavil první benzínový automobil s interním spalovacím motorem. Tento vynález položil základy pro vývoj moderního dopravního prostředku a otevřel cestu pro růst automobilového průmyslu. 

Pro více informací se podívejte na toto video: 

Zdroj: Youtube

Benz byl podle německého patentového úřadu prvním konstruktérem, který benzinovým motorem nahradil živá zvířata. 

William T.G. Morton provedl první úspěšnou operaci s využitím éteru jako anestetika. Tento vynález zmírnil utrpení pacientů během chirurgických zákroků a umožnil provádění složitějších operací.  Morton podal 16. října 1846 první éterovou anestezii Gilbertovi Abbotovi k odstranění nádoru dolní čelisti.

Alexander Fleming objevil penicilin, první antibiotikum, které zásadně změnilo lékařství a umožnilo léčit bakteriální infekce.

Tito i další vynálezci zásadně ovlivnili naši historii a umožnili pokrok ve všech oblastech života. Jejich genialita je důkazem, že vynalézavost nezná omezení.

Těžký kvíz: Kdo je považován za vynálezce…? 10 otázek 90 % lidí nezvládne. Kolik dáte Vy?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.kudyznudy.cz, edu.ceskatelevize.cz