S podstatnými jmény a jejich skloňováním se žáci setkávají již v prvních ročnících základní školy. Není divu. Tato problematika se musí vrýt doslova pod kůži. Jen tak se v budoucnosti vyhneme matoucím výrazům a nedorozuměním.

Aby bylo skloňování bezchybné, každé podstatné jméno má svůj rod a vzor. Jejich správné určení je krok číslo jedna.

Naštěstí pro nás, i zde existují pomůcky. Rod tak poznáme podle ukazovacího zájmena „ten“ pro mužský, „ta“ pro ženský a „to“ pro střední. Pokud je podstatné jméno v množném čísle, použijeme „ti”, „ty” a „ta”.

Po určení rodu se následně přistupuje k jeho vzoru. U mužského se navíc musí rozlišit, zda je životný nebo neživotný.

Vzory podstatných jmen

Souhrn vzorových slov, která se používají, jsou dána tradicí a společensko-politickým vývojem, aby byla dobře zapamatovatelná. 

Zhruba před sto lety Gebauerova Mluvnice česká pro školy střední a ústavy učitelské uváděla vzory jako had, oráč, Jiří, sluha, meč, kámen, loket, duše, paní, tykev, znamení a rámě.

„Z ideologických důvodů nebo kvůli zastaralosti se seznam několikrát obměnil,” uvádí Ústav pro jazyk český AV ČR. I dnes se však novější zdroje od tradičního souboru odklánění. 

Např. Mluvnice současné češtiny 1 z roku 2015 uvádí místo pána, předsedy, hradu a růže, hada, tátu, list a duši. Zda se nová slova ujmou, je ale stále nejisté.

„Budou-li tyto alternativní seznamy opředeny o rozumná kritéria, z lingvistického hlediska jejich užívání nic nebrání,” upozorňují experti z Akademie věd. Do té doby si můžete zkusit náš kvíz.

Kvíz: Žena, píseň, město, stroj. Pamatujete si vzory podstatných jmen?

Zdroje: www.ujc.avcr.cz, www.mojecestina.cz, www.cs.wikipedia.org, www.umimecesky.cz