Česká republika

Nachází se ve střední části Evropy. Sousedí s Německem na západě, Rakouskem na jihu, Slovenskem na východě a Polskem na severu. Tato strategická poloha ji z historického hlediska činí křižovatkou obchodních cest a kulturních vlivů.

Česká republika se vyznačuje rozmanitým reliéfem. Na západě a jihozápadě se rozkládá Česká vysočina s kopcovitým terénem a malebnými údolími. Na jihu se nachází Novohradské hory a Šumava – největší národní park v zemi, známý svými pralesy a horskými jezery. Na severovýchodě leží Krkonoše, nejvyšší pohoří v České republice, s nejvyšším vrcholem Sněžkou.

České klima je mírné se čtyřmi ročními obdobími. Zimy jsou obvykle chladné s průměrnými teplotami pod nulou, zatímco léta jsou teplá s průměrnými teplotami kolem 25 °C.

Česká republika je bohatá na vodní zdroje. Nejznámějšími řekami je Vltava, Labe, Morava a Dyje. 

Země plná historie

Zeměpisná poloha České republiky jí zajistila bohatou historii spojenou s vlivem různých kultur. Najdete zde krásné středověké hrady i zámky. Historickým centrem České republiky je bezpochyby hlavní město Praha.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Česká republika nabízí mix kopcovitých terénů, vodních ploch, jezer i pohoří. Je místem, které z pohledu zeměpisu rozhodně stojí za objevování.

Kvíz: Jak dobře znáš zeměpis české republiky? Kdo zodpoví pět z pěti otázek, je moc chytrý!

Zdroje: cs.wikipedia.org, cs.wikipedia.org, www.mzv.cz