Česká republika

Reliéf České republiky je velmi rozmanitý. Najdete zde Český les a Šumavu, které tvoří přirozenou hranici s Německem. Tyto regiony jsou známé svými hlubokými lesy, jezery a malebnými horskými oblastmi. 

České území se často označuje jako česká kotlina. Skutečnou kotlinou jsou ale spíše samotné Čechy, které jsou ze všech stran obklopené vyššími horskými pásmy (od severu po směru hodin: Lužické hory, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Českomoravská vrchovina, Novohradské hory, Šumava, Český les, Smrčiny, Krušné hory).

Hlavním městem České republiky je Praha. Najdete tu ale mnoho dalších významných a krásných měst s bohatou historií a mnoha zajímavými památkami.

Území České republiky je protkané řadou řek, k těm největším patří Vltava, která protéká Prahou a je jednou z nejznámějších řek ve střední Evropě. Mezi známé a významné toky se řadí například i Labe, Morava a Ohře. Tyto řeky hrají důležitou roli v dopravě, zemědělství a rekreačních aktivitách.

Jak dobře znáte ČR?

Klima v České republice je mírné, vyznačující se teplými léty a chladnými a poměrně dlouhými zimami. Průměrné teploty se pohybují od -5°C v lednu do 20°C v červenci. Toto klima vytváří ideální podmínky pro pěstování obilí, zeleniny a vína. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Česká republika je známá svými krásnými "barevnými" podzimy, kdy se listí stromů barví do různých odstínů červené, oranžové a žluté.

Přírodní krása České republiky zahrnuje také mnoho národních parků a chráněných oblastí. Krkonoše, Šumava a Český ráj jsou jen některé z těchto oblastí, které nabízejí nádherné turistické trasy, skalní útvary a unikátní flóru a faunu.

Zeměpis České republiky odráží bohatou historii, kulturu a přírodu této malé, ale působivé země ve středu Evropy. Od horských hřebenů až po rozlehlé kotliny a historická města tak Česká republika nabízí nespočet možností pro turistiku a objevování místních krás.

Kvíz: Jak ovládáš zeměpis České republiky? Tohle je vážně těžké. 10 z deseti otázek dají jen mistři

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.hrad.cz, european-union.europa.eu