Brněnský hantec

Hantec představuje zvláštní variantu češtiny, která se užívá v Brně. Jde o kombinaci hanácké češtiny a německého jazyka brněnských Němců. Do tohoto mixu pak vstoupily nejrůznější dialekty, včetně historického středoevropského slangu. 

Milovníci jazyka ale ví, že to není všechno. V brněnském hantecu můžeme vnímat také vliv z jidiš, romštiny a italštiny. V 19. a počátkem 20. století se hantec rozšířil především mezi nižší společenské vrstvy. 

Mezi běžné obyvatele Brna se pak hantec dostal především díky umělcům, jako byli Franta Kocourek nebo Jan Hlaváček. Hantec je nedílnou součástí Brna a dává mu jeho originální a nenapodobitelnou podobu. 

Mezi známé výrazy patřící k hantecu můžeme zařadit "šalinu", "čurinu", "hoknu", "zoncnu" a mnohé další. Právě tato slova dělají Brno Brnem. 

Jak dobře ho znáte?

V hantecu se také odrážejí rysy středomoravských nářečí. Například sloveso "rožnout" a jeho imperativ "rožni" nahrazuje spisovný výraz "rozsvítit". 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Hantec je specifický také v tom, že někdy se množné číslo používá namísto čísla jednotného. Skloňování podstatných jmen podle vzoru "předseda" přináší do 7. pádu tvar končící na "-em". Správně po hantecku by tak byl výraz "s předsedem" namísto obvyklého "s předsedou".

„Máme hodinu matematiky s Kaňkem," by vás proto po příjezdu do Brna rozhodně nemělo vykolejit. 

Hantec je v Brně skutečným skvostem. Pronikl dokonce i do oblasti marketingu. Příkladem je dopravní podnik města Brna, který v oficiální komunikaci označuje předplatní jízdenku jako "šalinkarta". 

Šalinkarta je název pro jízdenku, odvozený od dalšího hanteckého výrazu šalina. Dalším příkladem, jak hantec ovlivnil brněnský marketing, je kampaň na přesun hlavního nádraží. V ní se objevil slogan "Bócháme na tom fest – Brno staví nové město". Samotné hlavní nádraží v hantecu dostalo označení "rola".

Kvíz: Šalina, hokna nebo prýgl, aneb jak dobře rozumíte brněnskému hantecu?

Zdroje: cs.wikipedia.org, www.hantec.cz, www.umimecesky.cz