Odvážná hypotéza Sudarikové se opírá o neúprosný postup technologií, který podle ní způsobuje, že moderní lidé fyzicky slábnou. Náš sedavý způsob života a nekonečné hodiny strávené před obrazovkami si vybírají daň, způsobují kloubní problémy a namáhají náš zrak. Ale tady je zvrat: věda není jen příčinou problému, ale nabízí také řešení.

Nahradit můžeme vše, kromě mozku

Rychlý vývoj umělých materiálů vedl k inovacím, jako jsou zubní implantáty, 3D tištěné srdeční chlopně a další. Tyto zázraky dokáží nahradit ztracené nebo poškozené lidské orgány, čímž z nás vlastně dělají skutečný ekvivalent bájné Theseovy lodi, kde byly nahrazené všechny části kromě mozku.

Co se ale stane, když nahradíme všechno a necháme jen mozek? Sudariková pokládá tuto otázku, která nutí k zamyšlení. Taková bytost, jak naznačuje, by nebyla schopna vnímat svět jako my, protože její smyslové orgány by byly spíše technologické než biologické. Spoléhaly by se na digitální rozhraní, což by potenciálně změnilo to, co považujeme za "lidské myšlení".

Na video o nahrazovaných částech lidského těla se podívejme zde:  

Zdroj: Youtube

Budeme mít „designové děti“?

Sudariková však není ohledně této budoucnosti zcela pesimistická. Tvrdí, že diverzifikace lidského genotypu je pro naše přežití klíčová, protože nemůžeme předvídat výzvy, které nás mohou čekat. Rozmanitost je v podstatě naší pojistkou proti nepředvídatelným krizím.

Přesto tato budoucnost není zdaleka zaručena. Sudariková uznává, že naši další cestu může ovlivnit více faktorů, včetně přírodních, ekonomických a politických vlivů. A nezapomínejme ani na etické úvahy týkající se genetického inženýrství, kdy by se "designové" děti s vlastnostmi na míru mohly stát realitou.

Transformace lidstva

Sudariková navíc varuje před naší zranitelností vůči infekcím v důsledku oslabení imunitního systému a nesprávného užívání antibiotik. Protože se bakterie vyvíjejí rychleji než naše protiopatření, epidemie by se mohly vymknout kontrole.

Antropoložka také vyslovuje zajímavou myšlenku, že aktivní průzkum vesmíru by mohl přispět k transformaci lidstva. Tato evoluce by však trvala tisíciletí, přičemž drobné změny by se na jiné planetě objevily po tisíci až jeden a půl roce.

Když uvažujeme o tomto odvážném novém světě, kde by mohli vládnout supercyborgové, je jasné, že důsledky jsou hluboké. Je to budoucnost plná příslibů i nebezpečí, která vyžaduje pečlivé zvážení a regulaci. Klíčovou otázkou zůstává: využijeme tyto technologické vymoženosti pro zlepšení lidstva, nebo rozpoutají síly, které se vymykají naší kontrole? Jen čas ukáže, zda nám ve věku supercyborgů nezůstane jen mozek.

Zdroje: vpk.name, anomalien.com