Skrytý význam slavného obrazu

Španělsky malíř Pablo Picasso byl expresionistou každým coulem. Své obrazy maloval s důrazem na citové vyjádření. Laicky řečeno to znamená, že cílem Picassa bylo probudit v lidech sentimentalitu.

Pablo Picasso byl ve své práci natolik kreativní, že vytvořil svůj vlastní umělecký žánr. Bylo jím modré období. 

Období této "modré" tvorby trvalo celé 3 roky. Právě v něm pak slavný umělec vytvořil svá nejúspěšnější díla. Mimo jiné i obraz nazvaný Starý kytarista. 

Jak už sám název napovídá, Picassovo modré období se vyznačovalo především používáním palety modrých barev. Vznikaly tak ponuré obrazy, které byly plné depresivních témat jako je stáří, chudoba, podvýživa nebo chátrající zdraví. 

Modré období znamenalo pro Picassa zásadní část jeho umělecké tvorby. Právě během těchto tří let se Picasso potýkal s finančními a také citovými problémy. Modré období bylo také reakcí na smrt Carlose Casagemase. Ten v roce 1901 spáchal sebevraždu. 

Nedlouho předtím, v roce 1895, předčasně zemřela také Picassova mladší sestra.

Jak se však ukázalo, obraz Starý kytariska v sobě ukrývá mnohem víc, než se na první pohled může zdát. 

Rentgen odhalil tajemství

Obraz Starý kytarista vznikl na samém konci autorova modrého období. Přesto jde o dílo, které je pro Picassovu tvorbu zcela stěžejní.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Picasso se tímto obrazem snažil vyjádřit realitu všedních dnů, zároveň jím chtěl vyvolat emoce. 

Ačkoliv na první pohled každý spatří pouze muže v obnošeném oblečení, rentgen odhalil nečekané tajemství. 

V oblasti krku muže je vyobrazená tvář ženy. Rentgenové snímky ukázaly i další motivy, jako matku s dítětem nebo zvíře. S velkou pravděpodobností tak Picasso na jedno plátno maloval několikrát. 

Obraz Pabla Picassa s názvem Starý kytarista, který malíř namaloval roku 1904, se nachází v galerii chicagského Institutu umění. Jde o vůbec první obraz slavného Picassa, který získalo americké muzeum.

Zdroje: www.pablopicasso.org, cs.wikipedia.org, theculturetrip.com