Skandinávské palisády

Stopy po palisádových ohradách z doby kamenné byly objevené na několika místech Dánska. Nejvíce jich je na ostrově Sjælland (česky Zéland). Jedny z posledních odkryli v lokalitě Stevns archeologové z Muzea jihovýchodního Dánska ve Vordinborgu.

V posledních letech byla identifikovaná řada palisádových ohrazení. Zatím jsme jich nejvíce našli na východě Zélandu, ale také Falsteru. Podobné byly odkryté i na Bornholmu a Skåne ve Švédsku,“ uvedla pro ScienceNordic archeoložka Pernille Rohde Slothová, která ve Stevns výzkum vedla. Toto archeologické naleziště leží necelých šedesát pět kilometrů od Kodaně a rozkládá se na oválné ploše osmnáct tisíc metrů čtverečních.

Archeologové zkoumali tuto lokalitu před zahájením stavby nového sportoviště. „Od roku 2013 nám záchranná archeologie související s rozsáhlým rozvojem infrastruktury umožnila lokalizovat řadu prvků, ale jen velmi zřídka se nám naskytne příležitost odhalit tak velkou část palisádového ohrazení,“ uvedla Slothová. Odkryli jen malou část.

Záhadný labyrint

Jak archeologové předpokládají, dle objevených jam byly kůly asi dva metry vysoké, ale nebyly blízko sebe, takže by se mezi nimi člověk snadno protáhnul. Nešlo tedy obranou stavbu. Byla postavena v pěti řadách, pozůstatky naznačujících kruh. Tvar jam, jejich velikost, počet a směry ukazují na nepravidelnou konstrukci, která byla s největší pravděpodobností záměrná. „Otvory v souběžných řadách plotu nejsou vždy proti sobě,“ říká Slothová. „Jak naznačují jámy, byly navrženy tak, aby tvořily jakýsi labyrint.“

Ve velkých jámách po kůlech odborníci z muzea našli křemenné nástroje, keramické střepy a úlomky seker. Dle nich datovali nález struktury z kůlu do druhé poloviny středního neolitu kultury nálevkovitých pohárů z období 2900 až 2800 př. n. l.

Záhadný účel

Dle Slothové šlo o místo, kde se lidé shromažďovali, netuší však za jakým účelem. V lokalitě nebyly nalezené žádné stavby, které by pomohly naznačit její účel. Jedna z nejpravděpodobnějších teorií je, že sloužila k rituálním účelům, možná k uctívání Slunce. Co ale mělo být skryto v srdci labyrintu? Možná bylo místem pro rituální oběti.

„Byla to vlastně ohromující zkušenost, že je možné odhalit stopy tak obrovské stavby z období neolitu. Existuje mnoho domněnek, k čemu mohly sloužit, ale jednoduše řečeno, prostě to nevíme,“ řekla Slothová, dle které tato lokalita představuje velkou výzvu do budoucna.  

Zdroje: sciencenordic.com, www.ancient-origins.net