Neobydlený ostrov Blå Jungfrun, nacházející se v Kalmarském průlivu u východního pobřeží Švédska, obklopují podmanivé příběhy. Už jeho poloha je fascinující, ostrov se nachází 86 metrů nad mořem a 130 metrů nad mořským dnem.

Když se společně ponoříme do příběhu kolem tohoto záhadného místa, stojíme před místem jedinečných geologických vlastností, folklóru a probíhajících snah o zachování jeho přírodního a kulturního dědictví. 

Záhady ostrova Blå Jungfrun a geologické zázraky

Blå Jungfrun, známý také jako Modrá panna, je neobydlený ostrov ležící u pobřeží Oskarshamnu v jihovýchodním Švédsku. Ostrov vyniká svým výrazným modrošedým odstínem, který je důsledkem přítomnosti modrých diabasových skalních útvarů. Geologické útvary, jež vznikly přibližně před 1,8 miliardami let, utvářely neobyčejnou krajinu ostrova.

Blå Jungfrun je opředený folklórními tradicemi a pověrami a kolem jeho přírodních divů je utkána bohatá šňůra legend. Podle místních pověstí byl ostrov už v 15. století známý jako místo setkávání čarodějnic se samotným ďáblem. Čarodějnice a kouzelnice zde pod vedením strážkyně ostrova, Modré panny, pořádaly své sabaty.

Místo sabatů čarodějnic

Jak je podrobně popsáno na Wikipedii, ostrov Blå Jungfrun byl považovaný za posvátné místo a věřilo se, že vstup na ostrov přinese neštěstí, pokud nebudou dodržovaná určitá opatření. Zejména námořníci před příjezdem k ostrovu házeli minci nebo přinášeli malou oběť, aby si vyžádali přízeň Panny a zajistili bezpečnou plavbu.

Neobydlený ostrov dodnes vzbuzuje respekt. Ti, kdo se místo rozhodnou navštívit, jsou dodnes varováni, aby nesešli z cest. Navíc i zdržovat se zde po setmění je přísně zakázané. Hlavním důvodem k obavám je labyrint, který se zde nalézá.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Trolleborgský labyrint je největší ve Švédsku

Také samotný labyrint je spojovaný s mnoha podivnými příběhy.

Labyrinty jsou obecně na souostrovích ve Skandinávii poměrně častým jevem a jsou spojované s mýty ohledně plodnosti nebo štěstí. O místním labyrintu se říká, že mohl být vchodem do obydlí trollů a dalších bájných bytostí. Nikdo však dodnes neví, kdy trolleborgský labyrint vznikl. Jisté je, že zmínky o něm se objevují v 18. století, ale existují důkazy, že by mohl být mnohem starší.

V roce 1741 navštívil ostrov švédský botanik Carl von Linné (1707 - 1778), ale místo ho nijak zvlášť neučarovalo. Jako první se ale zmínil právě o labyrintu. Napsal tehdy: „V roce 1894 jsem se zde setkal s velkým množstvím lidí: Jestli nějaké místo na světě vypadá hrozně, pak toto je určitě jedno z nejhrozivějších".

Konaly se zde rituály

V roce 2015 archeologové oznámili, že v jeskyních Modré panny objevili jasné rituální prvky, které by mohly sahat až do doby kolem 7 000 let př. n. l.

V jedné z ostrovních jeskyní vědci našli velkou, asi 70 cm širokou dutinu, která byla patrně člověkem vytlučena do svislé stěny. Pod ní vědci našli ohniště. „Domníváme se, že dutinu vytvořil člověk a ohniště bylo použité v souvislosti s vytloukáním dutiny, pravděpodobně několikrát," tvrdí archeolog Ludvig Papmehl-Dufay a dodává, že ve dvou jeskyních byly nalezené další nálezy svědčící o rituálních obřadech.

Modrá panna se zdá být místem "ve všech dobách" spojeným s různými druhy tabu a mytologických představ. I díky tomu, že si odborníci dobře uvědomují ekologický a kulturní význam ostrova Modré panny, v posledních letech vyvíjejí snahy o jeho ochranu a zachování jeho jedinečných vlastností. V roce 1926 byl ostrov vyhlášený národním parkem a byly realizované různé iniciativy na ochranu jeho přírodních stanovišť a historických pozůstatků.

Místo, kde se spojují příroda, mytologie a věda

Folklór a geologické zázraky ostrova Blå Jungfrun přitahují pozornost vědců, geologů a antropologů, jejichž výzkumy a poznatky přispívají k širšímu pochopení významu ostrova.

Doktorka Anna Erikssonová, antropoložka specializující se na skandinávský folklór, vysvětluje: „Blå Jungfrun slouží jako fascinující případová studie pro pochopení průniku přírody, mytologie a kulturních představ. Poskytuje pohled na bohatou tapiserii lidské představivosti a trvalou sílu folklóru při utváření našeho vztahu ke světu přírody."

Jak se zde cítí ti, kdo místo navštíví?

Ostrov Blå Jungfrun stále přitahuje zvědavé návštěvníky, kteří jsou okouzlení jeho éterickou atmosférou a dávnými legendami. Ostrov nabízí turistické stezky, úchvatné výhledy a příležitosti pro milovníky přírody, aby prozkoumali jeho rozmanitou flóru a faunu.

Díky svým fascinujícím modrošedým skalám, starobylým legendám a pokračujícímu úsilí o zachování ostrova nepřestává toto místo inspirovat.

Zatímco se vědci, výzkumníci a nadšenci snaží odhalit tajemství Blå Jungfrunu, jeho neutuchající přitažlivost připomíná souhru lidské představivosti, geologických zázraků a křehké rovnováhy mezi kulturním dědictvím a ochranou životního prostředí. Přestože v květnu roku 2014 byl ostrov pouze na pár vybraných místech prozkoumaný a výzkumníci zde vykopali zkušební jámy, nevíme o něm dosud nic.

Zdroje: listverse.com, www.messagetoeagle.com, en.wikipedia.org