Nám všem je jasné, že většina podzemních labyrintů a tunelů zůstává i nadále neobjevena, zavalena anebo nepřístupna. Pojďte se s námi podívat do podzemí. Tunely jsou navíc různé, my vám nabízíme jen malou ochutnávku.

Erdstall anebo skřetí díry

Erdstalské tunely se nacházejí po celé střední Evropě a jen v Bavorsku jich je asi 700, v Rakousku asi 300, stejně jako ve Francii, Španělsku a Velké Británii. Celkem je v Evropě známo asi 2 000 těchto tunelů.

Atmosféra uvnitř tunelů je temná a tísnivá. Vžil se pro ně termín erdstall, neboli "místo pod zemí", ale místně jsou nazývány i "Schrazelloch" - skřetí díra nebo "Alraunenhöhle" - jeskyně mandragory. Váže se k nim celá studnice legend.

Jak tyto tunely vpadají?

Většinou jsou velmi nízké, takže jimi člověk vzpřímený neprojde. Některé jsou dokonce tak malé, že si průzkumníci musejí lehnout, aby se do nich dostali, a úzké pouze 60 cm. Většina z nich je dlouhá mezi 20 a 50 metry. To se ale jedná o jedinečné tunely. Byly kdysi spojeny?

Pravdou je že některé z nich mají více než jednu úroveň, tzv. šlupnu, která spojuje horní tunel s dolním. "Schlupfe" se dá jen proplazit a může být jak vodorovná, tak postavená. Tyto tunely mají pouze jeden úzký skrytý vchod, bez dalších východů, a leze se do nich z kuchyní starých venkovských domů, v blízkosti kostelů a hřbitovů nebo uprostřed lesa. Na jejich konci je pak závěrečná komora, o jejímž smyslu se dosud vedou spory.

Dnes je většina těchto tunelů z 10. až 13. století prázdná. Moc o nich nevíme, ale například rakouský badatel Heinrich Kusch si myslí, že některé z těchto podzemních systémů by mohly být staré 5000 až let. Nikdy nesloužily k těžbě, nebyly používány jako sklepy ani obydlí či hrobky. Možná se jednalo úkryty nebo části propojeného systému.

Na video o těchto evropském podzemí se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Daleko rozsáhlejší tunelový systém

Kromě dílčích tunelů však možná pod Evropou existoval celý důmyslný tunelový systém, který zde fungoval již od doby kamenné. Masivní síť podzemních tunelů protíná Evropu od Skotska po Turecko a Heinrich Kusch tvrdí, že důkazy o existenci tunelů byly nalezeny pod stovkami neolitických sídlišť po celém kontinentu.

"V celé Evropě jich byly tisíce - od severu ve Skotsku až po Středomoří. Většina z nich není o moc větší než velké červí díry - jen 70 cm široké - dost široké na to, aby se jimi mohl proplést člověk, ale nic víc. Všechny na sebe nenavazují, ale dohromady je to obrovská podzemní síť,“ tvrdí Kusch.

Kuschova kniha uvádí, že u vchodů byly často stavěny kaple, protože se církev obávala pohanského odkazu, který tunely představovaly. V některých případech byly v jejich blízkosti objeveny nápisy, které odkazují na tunely považované za bránu do podsvětí.

Top evropských tunelů

Evropa je domovem desítek tunelových systémů, proto jsme se rozhodli vás inspirovat pro návštěvu některých z nich, od mrazivých krypt v Římě až po podzemní solné město v polském Krakově.

Rozlehlá podzemní sklepení z 18. století se nacházejí i ve Skotsku. Kdysi sídlily hostince, ševci, hutníci a další řemeslníci, a jeden čas zde byl i domov pro nejchudší obyvatele Edinburghu. V 19. století byly sklepy zasypány sutí a až v 80. letech minulého století znovu zpřístupněny.

Pod povrchem turecké Kappadokie se skrývá památka zapsaná na seznam UNESCO. Asi 300 podzemních měst bylo poprvé vyhloubeno do skály před 2 600 lety na ochranu před nájezdníky. Nejznámější z nich je Derinkuyu, ze 7. a 8. Století, kde v 18 podzemních patrech žilo až 20 000 lidí.

V Římě se pak pod kostelem Santa Maria della Concezione nachází Kapucínská krypta, ve které jsou uloženy kosti přibližně 4 000 mrtvých kapucínských mnichů. Kosti jsou vystaveny v šesti malých kaplích.

V Polsku máme v podzemí rozsáhlý solný důl Wieliczka nedaleko Krakova. Je datován do 13. století a rozprostírá se na 152 kilometrech štol, má přes 2000 komor a devět pater. Skládá se z několika šachet a klikatých chodeb a nechybí zde podzemní jezero, katedrály, kaple a sochy vytesané z kamenné soli. I tento důl je zapsán mezi památky UNESCO.

Láká vás tunely protkaná Evropa?

Zdroje:

destinoinfinito.com/tuneles-erdstall/, www.dailymail.co.uk, matadornetwork.com