Na ruském severu se nachází hned několik desítek těchto tajemných labyrintů. Traduje se přitom, že labyrinty jsou u některých severských národů považovány za posvátná místa, i proto vždy vzbuzovaly zájem lidí. Z dálky nejsou spirály příliš viditelné a nejlépe je pozorovat shora. Spirála je jedním z nejstarších světových symbolů, který se tak či onak vyskytuje v každé kultuře a obzvláště často je spojován s rituály, jako je například iniciace. Při průchodu labyrintem člověk opouští minulost a objevuje něco nového. V roce 1925 se o tyto labyrinty zajímal etnograf Nikolaj Vinogradov, jehož zpracované poznatky nebyly dosud překonány.

Na amatérské, ale zajímavé video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Vězeň se zájmem o tajemné útvary

Nikolaj Vinogradov byl vězeň, který byl umístěn ve zvláštním táboře Solovec. Bylo mu však umožněno tábor opouštět, proto všechnu svou energii soustředil právě na tajemné symbolické stavby, jež se nacházely na okolních ostrovech.

Svá pozorování poté shrnul do knihy, jíž podrobně sepsal do dvou knih v ruštině. I když své dílo sepsal téměř před sto lety, je dosud nejpodrobnější a do dnešních dnů nebylo překonáno. Jeho závěr pak zněl, že všechny labyrinty se liší tvarem a orientací ke světovým stranám. I z toho důvodu podle něj nesloužily jen k jedinému účelu – mohly mít význam kultovní i symbolický.

Co labyrinty sdělují?

Tajemné kamenné labyrinty na ruském severu jsou zřejmě podle historiků dílem lidí, kteří se snažili sestavit na zemi spirálovité kamenné obrazce. I když je pravda, že takové labyrinty byly objeveny po celém světě, největší počet, asi 35, je jich soustředěn na Soloveckých ostrovech, z toho 14 na ostrově Bolšoj Zajať. Další byly nalezeny v Karélii, Archangelsku a Murmanské oblasti, a dokonce na Sibiři. Jejich účel ale dosud není znám, spojuje je i to, že se buď nacházejí na ostrovech, nebo v ústích řek, tedy v blízkosti vody. A nebyly nalezeny jen labyrinty. Většinou v jejich blízkosti a ve stejné oblasti jsou pak nalézány ještě stovky mohyl, hromad balvanů a dolmenů.

Zajatský labyrint zobrazuje toto video:

Zdroj: Youtube

Všechny tyto nálezy svědčí o osídlení ostrova v době neolitické, kdy lidé obdobné stavby stavěli. V souostroví v Bílém moři žily v 1. tisíciletí př. n. l. kočovné kmeny Saamů, ale ještě před nimi tu existovali lidé z 6.-7. tisíciletí př. n. l.

Analýzou bylo pak zjištěno, že labyrinty pocházejí z období přibližně 1.-2. tisíciletí př. n. l., jiné kamenné obrazce však mohly vzniknout i později.

Tvary, podoba a význam labyrintů

Všechny nalezené labyrinty mají různé tvary a velikosti a jejich průměr se pohybuje od pěti do 30 metrů. Jsou přitom sestaveny jako jednošroubovicové, dvoušroubovicové, soustředné i příčné. Labyrinty jsou tvořeny volně stojícími kameny, bez jakéhokoli spojovacího materiálu. I samotné kameny jsou přirozeně tvarované a nebyly nijak opracovány.

Vědci se nad smyslem kamenů stále pozastavují. Začali se jimi zabývat v 19. století, i když zaregistrovány byly lidmi již dříve – již ve švédských legendách ze století šestnáctého. Tehdy je lidé nazývali "babylony". Vědci je označili na konci 19. století za megalitické stavby, patřící k jednoduchým kamenným kruhům bez centrální kompozice. Domnívají se také, že patřily jedné konkrétní skupině národů.

Složitá forma těchto záhybů má symbolický význam nebo mýtické podloží; zejména symbol spirály, která nemá konec, může symbolizovat nekonečnou linií jiných árijských a černošských národů, coby nekonečnost světa nebo hada, symbol zlého počátku.

Podle jiné teorie obrazce brání duši v návratu do světa živých, tuto teorii však archeologické vykopávky zamítly.

Je však možné i to, že stavby měly zcela praktický význam – mohly být určeny k rybolovu. Sovětská archeoložka Nina Gurina tvrdí, že hladina vody byla dříve vyšší a takové kamenné pasti "zamykaly" ryby, aniž by lidi rozptylovaly od jiných věcí.

To si vyzkoušeli mladíci na tomto videu – a fungovalo to!

Zdroj: Youtube

Velký Žatecký ostrov je jednou z hlavních atrakcí Soloveckého souostroví v Bílém moři, kam zavítá každý rok mnoho turistů. Daleko od civilizace, na břehu Bílého moře, se zde nachází největší kamenné labyrinty v Evropě - stovky kamenů rozložených do tvaru spirály. O tom, proč byly postaveny, však dosud nic nevíme.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.rbth.com, usefultravelarticles.com