Záhadná smrt Ladislava Pohrobka: černé skvrny byly objasněny až v 20. století

Nataša Slánská | 9. 11. 2020

Českému králi Ladislavu Pohrobkovi (1440-1457) byl přichystán nešťastný osud. Otec zemřel ještě před jeho narozením, matku ztratil, když mu byly teprve dva roky. Práva na uherský a český trůn uhájil jen díky zvláštním politickým okolnostem. Pak ale v pouhých 17 letech náhle skonal.  

Ladislavova matka Alžběta Lucemburská byla jediným dítětem Zikmunda Lucemburského a jeho choti Barbory Celjské. Po obou zdědila tvrdohlavost a ctižádost. Zikmund ji provdal za svého svěřence Albrechta Habsburského, jehož označil za svého dědice. Alžběta porodila dvě dcery a jednoho syna, který krátce po porodu zemřel. Teprve poté se narodil Ladislav.

V té době už však byla Alžběta vdovou a ihned se snažila dotlačit novorozeného Pohrobka na uherský trůn. Doufala, že místo něho bude vládnout sama jako poručnice. V Uhrách ale bylo potřeba dospělého silného muže, který by byl schopen odrážet útoky Turků, a tak zde Alžbětin plán neprošel. Politický souboj vyhrál polský král Vladislav III.

V Čechách mezitím panovalo bezvládí. Země byla po husitských válkách zpustošená a zchudlá, českou korunu nikdo nechtěl. Pšenka by zde mocichtivé Alžbětě zřejmě byla kvetla lépe, avšak do hry se opět vložila smrt.

Nejprve zemřela Alžběta a o dva roky později i Vladislav III. Uherský sněm konečně uznal Ladislava Pohrobka za svého krále, ale šlo jen o formální krok, protože chlapci byly v té době pouhé čtyři roky. Fakticky za něj vládl jeho poručník, vojevůdce Jan Hunyadi.

Jakmile Ladislav vyrostl v 17letého mladíka a mohl se do správy věcí uherských pustit osobně, podařilo se mu popudit si proti sobě celé Uhry. Jeho strýc byl totiž zavražděn a vrahem se ukázal být Hunyadiho syn. Ladislav neváhal a vraha nechal zatknout a popravit, přestože šlo o urozeného mladíka podporovaného šlechtou.

Pohrobkovi ještě zbývalo danajské dědictví v Čechách, kde byl sice v roce 1453 korunován králem, ale zemi svěřil do rukou Jiřího z Poděbrad. Po skandálu v Uhrách se sem konečně vypravil a chtěl se usadit v Praze.

Mezitím franouzský král Karel VII. odsouhlasil sňatek Ladislava se svou spanilou dcerou Magdalénou. Třináctiletá nevěsta se už nedočkavě chystala na cestu do Čech, když ji zastihla zpráva, že její ženich náhle zemřel.

Podle starých letopisů Ladislav z ničeho nic začal trpět bolestmi hlavy i břicha a zduřely mu uzliny v tříslech. Po třech dnech skonal uprostřed posledního pomazání. Na jeho těle se objevily záhadné černé skrvny.

Lékaři prohlási, že král zemřel na mor, ačkoli měli podezření na otravu. Proslýchalo se, že travičem mohl být Jiří z Poděbrad, který si chtěl v Čechách udržet neomezenou moc. Podle jiné verze špinavou práci odvedla Jiřího manželka Johana, když Ladislavovi podala otrávené jablko.

Teprve v roce 1984 vyzvedla odborná komise pod vedením Dr. Emanuela Vlčka z hrobky českých králů Pohrobkovy kosterní pozůstatky a podrobila je analýze. Spekulace o otravě byly jednou provždy vyvráceny a příčinou úmrtí se ukázala být akutní leukémie. Toto onemocnění králi přivodilo nejen smrt, ale také rozsáhlé podkožní hematomy podobné těm morovým.

Tagy Albrecht II. Moudrý Alžběta Lucemburská Česko János Hunyadi Jiří z Poděbrad Ladislav Pohrobek Praha smrt Uhersko Zikmund Lucemburský