Záhadná oblaka

Dva satelity, o jejichž existenci se vedl spor, se jmenují Kordylewského oblaka. Nazvány byly podle polského astronoma Kazimierze Kordylewskiho, který je objevil, když v 50. letech minulého století studoval Lagrangeovy body 4 a 5 (L4 a L5). Kordylewski hledal satelity a našel náznaky dvou jedinečných prašných mraků. Poprvé je spatřil v roce 1956 při pozorování z Kasprowa Wierchu a v roce 1961 se mu je podařilo vyfotit jako dvě jasné skvrny poblíž L5. Langrangeův bod je místo v prostoru, kde se gravitace dvou objektů, třeba Země a Měsíce nebo Země a Slunce rovná dostředivé síle potřebné k oběhu objektů při zachování stejné relativní polohy.

Prachové a těžko spatřitelné

Tato pro badatele fascinující oblaka mezi L5 a L4 jsou od Země vzdálená 402 336 kilometrů, tedy jsou o něco dál než Měsíc. A jsou obrovská. Svým rozměrem necelých 73 000 kilometrů zabírají plochu dvaceti měsíčních disků. Jak jsou staré se zatím neví. Protože jsou z prachu a často mění tvar jsou velmi obtížně pozorovatelné. V roce 1992 po nich pátrala japonská sonda Hiten, ale žádnou koncentraci prachu neobjevila. Nicméně to neznamenalo, že by nemohly existovat, protože sonda obletěla L4 a L5 pouze jednou a nemusela je zaznamenat. Jejich existence byla potvrzena v roce 2018…

Zdroj: Youtube

S konečnou platností

Existenci Kordylewského oblaků – našich dalších dvou měsíců pomocí polarizačních čoček potvrdil maďarský tým astronomů Judit Slíz-Baloghová, András Bárta a Gábor Horváth. Získali snímky, na kterých je patrný odraz polarizovaného světla od oblaků prachu. Tým vyloučil všechny optické klamy a efekty a potvrdil, že se objev zcela shoduje s pozorováním Kordylewského a jeho oblaků.

„Kordylewského oblaka jsou dva z nejobtížněji objevitelných objektů. Přestože se nacházejí stejně blízko k Zemi jako Měsíc, badatelé v astronomii je většinou přehlížejí. Je zajímavé potvrdit, že naše planeta má na oběžné dráze vedle našeho měsíčního souseda prachové pseudosatelity," uvedla Judit Slíz-Balogh. Potvrzení existence Kordylewského oblaků na oběžné dráze Země jsou astronomickým průlomem a astronomové se v poznávání vesmíru posunulo o krůček dál.

Práce maďarských astronomů byla uveřejněna v Monthly Notices of the Royal Astronomical Society

Zdroje: www.messagetoeagle.com, mysticalmagazine.com, en.wikipedia.org