Stejně jako meč dával válečníkovi sílu, síla válečníka se mohla přenést i na meč. Ztráta meče pak byla pro Vikinga katastrofou, jelikož Vikingové věřili, že muž a jeho meč jsou spolu spjati. Zároveň byl meč pro muže i jakýmsi symbolickým šperkem. Na vikinském pohřebišti v Langeidu v Byglandu v Setesdalu v jižním Norsku byl objeven velmi unikátní meč. Ne že by ostatní zbraně Vikingů unikátní nebyly, každá vypráví svůj příběh a příběh statečného válečníka, ale Langeidský meč je přece jen v něčem jiný.

Nejedná se jen o jeho unikátní zlatou výzdobu, ale i o jeho zdobení nápisy a dalšími ornamenty. Langeidský meč je zdoben velkými spirálami, různými kombinacemi písmen a ornamenty ve tvaru kříže. Písmena jsou zřejmě latinská. Nikdo ale dosud neví, co znamenají.

Podivný meč s tajemstvím

Každý Viking, zejména ti bohatí, vlastnil svůj meč. Meč byl pro muže smrtící zbraní a symbolem moci. Jen málokdo si jej však mohl dovolit vyzdobit zlatem. Zlato mělo v té době značnou ekonomickou a symbolickou hodnotu. Historie zvláštního meče láká pozornost historiků.

Mnozí Vikingové své meče pojmenovávali, a to většinou v souladu s rodem. I proto se meče dědily a jejich výroba byla velmi drahá. Ale tento meč – ten byl hotovým klenotem! Archeologové věděli, že je na něm něco zvláštního. Stejně zvláštní byl i hrob z doby kolem roku 1030, v němž byla zbraň nalezena. Hrob byl datován na samý konec vikinské éry.

Byl to velký hrob, v jehož rozích byly jamky naznačující, že nad hrobem byla střecha. Další znak moci a bohatství. O to větším překvapením bylo, že v samotném hrobě žádné vzácnosti nalezeny nebyly, kromě dvou malých zlomků stříbrných mincí ze severní Evropy. Archeologové byli téměř zklamáni, ale pak narazili na rukojeť meče! Ale to nebylo vše, jelikož na druhé straně rakve ležela velká bojová sekera, ta již bez zlaté výzdoby, zato s třpytivou mosaznou násadou. I když věkem obě zbraně zrezly, byly na první pohled neobyčejné a zela jistě patřily bohatému Vikingovi.

Meč je dlouhý 94 cm; a zatímco železná čepel zrezivěla, rukojeť byla dobře zachovalá a ovinutá stříbrnou nití. Rukojeť i hlavice v horní části pak byly dále pokryty stříbrem s detaily ve zlatě, lemovanými nití ze slitiny mědi. Z dalších zbytků pak bylo jasné, že meč byl pečlivě vkládán do pochvy.

Na video o této vzácné zbrani se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Znaky a písmena zůstávají záhadou

Dodnes se nápisy na meči nepovedlo rozluštit, ale mohlo by se jednat o významové zkratky s křesťanským poselstvím, možná biblické verše či šifry uctívající Krista. Ač jsou znaky zřetelné, jejich výklad je nejistý. Písmena jsou navíc na mnoha místech psána v inverzní podobě a v horní části hlavice meče je zřetelně vidět vyobrazení ruky držící kříž.

Vše je jedna velká záhada, protože nikdo si neumí vysvětlit, proč byl Langejský meč pokrytý křesťanskými symboly nalezený na pohanském pohřebišti?

Je možné, že meč byl dokonce vyroben mimo Norsko, kam se pak dostal s někým velmi významným.

Meče a ságy

O vikinských mečích navíc často pojednávají severské ságy, jež často hovoří o magických mečích, které ukovali trpaslíci. Meče pak často měly magickou auru.

Více se dozvíte i v tomto videu:

Zdroj: Youtube

"Doba vikinská byla obdobím velkých společenských otřesů. V takových dobách mohou hrát určité symbolické předměty důležitou roli při vyjednávání společenských pozic. Mnohé nasvědčuje tomu, že tyto nádherné meče byly takovými předměty, které odrážely postavení a moc válečníka a jeho klanu," uvádí historička Hanne Lovise.

Ač dodnes historikové neznají osudy tohoto vzácného meče, je možné, že patřil buď nějakému králi anebo možná Vikingovi z armády krále Kanuta. Kdo ví?

Zdroje:

www.khm.uio.no, newcarsz.com, www.ancientpages.com