Lapače se většinou v minulosti používaly především k chytání urozených mužů nebo obrněných rytířů, za něž pak bylo požadováno výkupné. Už v dobách slavného Robina Hooda si tak někteří kriminálníci vydělávali na živobytí, stali se lovci lidí. I proto bylo zařízení zkonstruováno tak, aby chycený člověk nezemřel, protože pak by nebylo možné za něj požadovat výkupné.

O lapačích lidí nevíme, kdy a jak byly vynalezeny, ale velké oblibě se těšily dlouho. Používaly se k chytání lidí a k jejich následnému stažení z kůže, protože kruh opatřený hroty byl obvykle jen o málo větší než pas průměrně vzrostlého muže.

Jak mechanismus fungoval?

Podivné mučící kruhové zařízení bylo připevněno na dlouhé dřevěné tyči. Jeho hlavice – viz fotografie – byla vytvořena dvěma půlkruhovými kovovými kusy s ostrými hroty uprostřed, před nimiž byla jakási dvířka. Ta byla pružná a vyrobená z tenčí kované oceli.

Často byly i přední hroty poměrně ostré, takže působily velkou bolest, ač údajně primární funkcí lapače lidí nebylo usmrtit, ale jen „chytit".

A jak byl člověk do stroje lapen? Vlastně do něj stačilo pouze strčit, aby se pružné panty vepředu mírně rozevřely a pak zase zavřely. Tělo tak zůstalo uvězněno uvnitř a každý pohyb zařízením natolik bolel, že byl chycený v pasti. Bylo velmi jednoduché jej stáhnout k zemi a přišpendlit, takže měl naprosto znemožněn jakýkoli pohyb či dokonce únik.

Díky dlouhé tyči pak bylo možné vše provést z dálky a z bezpečné vzdálenosti, aby chycený člověk nemohl použít meč nebo jinou zbraň. Video vám sdělí další informace:

Zdroj: Youtube

Japonský a čínský chytač

Lapače lidí se nepoužívaly jen k únosům, ale hojného využití nalezly i ve věznicích. Vězeňští dozorci jich využívali k zadržení agresivních vězňů, což funguje jistým způsobem v Japonsku až dosud. Japonci však měli vyrobené podobné tyčové zbraně. Nazývají je sodegarami, tsukubō a sasumata, a byly používány orgány činnými v trestním řízení v době Edo k chytání podezřelých osob.

Japonská verze ale neuchopila a neuvěznila osobu, ale snažila se ji napevno přišpendlit k zemi, kde pak mohl být nebezpečný zločinec držen i jinými prostředky.

V některých částech Asie se takto zhotovené chytače lidí – bez ostrých hrotů - používají dodnes, zejména rukou policie. V Číně jsou zase tyto „chytače" v evropštějším stylu a se zámkem používány letištní ostrahou na letištích a nezamykací zařízení ve tvaru písmene U jsou dokonce využívány na čínských školách.

Zdroje:

en.wikipedia.org, boingboing.net, www.technology.org