Každodenní život a kulturu středověkého ruského lidu nepřetržitě ovlivňovala pravoslavná církev. Regulace intimního života tak obecně spadala pod její jurisdikci a byla kontrolována veřejně. Bylo zakázáno cizoložství i smilstvo. Bohaté ženy žily pod dozorem, vesničanky byly neustále obklopeny příbuznými. I v těchto časech však nebylo možné tělu vzdorovat.

„V případě prohřešků bylo pokání vykonáváno mezi lidmi. Hříšníka šlo proto lehce odhalit,” říká historička Eva Levin. „ Byl totiž vyloučen z přijímání, byl mu zakázán vstup do církevních prostor nebo se musel postit. Veřejné zahanbování a ponižování bylo základem manipulace.”

Láska ve středověku 

Záznamy o pokání proto představují důležité prameny o tom, jak v Rusku od 9. až do 17. století vypadal intimní život. Nejčastěji kněží řešili porušení celibátu, který byl bez výjimky nařízen všem během čtyř ortodoxních půstů. Na jaře to bylo 50 dní, v létě 8 až 42 dní, 13 dní na sklonku podzimu a 40 dní v zimě. Vzájemná náklonnost byla zakázána také ve středu, pátek, sobotu, neděli a o všech církevních svátcích. 

Trest se nevyhnul ani hříšníkům, již používali různé antikoncepční pomůcky. Záznamy z roku 1656 ukazují, že církev za tuto metodu nařizovala sedm let pokání.

V 17. století, zejména za vlády vysoce zbožného cara Alexeje Michajloviče, byly zakázány jakékoliv zmínky o nahotě či rozmnožování. Manželská věrnost byla pečlivě hlídána. Nebylo ani výjimkou, že služebníci donášeli na své chlebodárce. Jak se ale dá předpokládat, zdrženlivost lidem dlouho nevydržela.

Óda na nahotu

Ve stejné éře se objevují překlady francouzských milostných příběhů s jemnými popisy pohlavního styku nebo případy „čarodějnic”, které pro své manžely vyráběly nápoje lásky a pokrmy zvyšující libido.

Zdroj: Youtube

Uvolnění a odpoutání od církevní kontroly přišlo za vlády Petra I. Velikého, jehož cílem bylo změnit zaostalost Ruska a vnést do něj západní kulturu a mentalitu. Objevují se tak také první oficiální veřejné domy.

Zdroje: www.rbth.com, www.russianhistoryblog.org, www.smarthistories.com