Laureolus vystupuje v Catullově příběhu jako záporný hrdina a nenapravitelný bandita, který je nakonec chycen a za své zločiny ukřižován. Pokud byl tedy v Římě nějaký skutečný zločinec odsouzen k smrti na kříži, byl vhodným adeptem k obsazení role Laureola. Představení v Koloseu bohužel nebylo jen divadelní hrou, ve které herci své utrpení předstírají. Trpěli a umírali doopravdy. Nebyla potřeba žádná umělá krev.

Medvěd, nebo orel? Na tom nesejde

Prosté ukřižování Římané nicméně shledali nudným, a tak se Catullova pantomima po čase zkombinovala s motivem z mýtu o Prométheovi. Tento statečný Titán rozhněval bohy tím, že lidem přinesl oheň, a za trest byl přikován ke skále v pohoří Kavkaz. Sem k němu každý den přilétal orel, aby mu vyrval játra. Ta do druhého dne zase dorostla, a tak se Prométheova muka mohla protáhnout na dobu neurčitou.

Pro Římany by bylo samozřejmě náročné navigovat k odsouzencům dravé ptáky a učit je klovat jen do určité části těla. Orla nahradili medvědem, který nebohého "Laureola" připoutaného ke kříži postupně okousal a roztrhal.

Jednu takovou popravu ve všech drastických detailech popsal básník Martialis, který hry v Koloseu navštěvoval za vlády císaře Domitiana. Ukřižovaný Laureolus podle něj ještě žil i poté, co jeho tělo zohavené medvědem už přestalo připomínat člověka. Zkrátka a dobře, šlo o příšernou smrt a ještě strašnější divadlo.

Nejlepší kamarád lev

Jakmile jednou odsouzenec skončil v aréně, naděje na milost neexistovala. Přesto se v Římě vyprávěl příběh, že se takový zázračný případ jednou stal. Jistý dácký otrok jménem Androkles měl být sežrán lvem, diváky však čekalo veliké zklamání, když lev muži jen olízal nohy a láskyplně se k němu stulil.

Císař se rozzuřil a nechal do arény poslat leoparda. Lev však šelmu "nižší šarže" zabil, aby Androkla ochránil.

Odsouzenec poté dostal šanci celou věc vysvětlit. Když utekl od svého tyranského pána, toulal se africkou buší a přespával v jeskyni, kam se jednoho dne připlížil lev. Androkles se ho nejprve lekl, ale pak si všiml, že zvířeti teče z tlapy krev. Dodal si odvahy, vytrhl šelmě z packy velký trn a zranění ošetřil. Lev mu pak usnul u nohou a v příštích dnech se s ním z vděčnosti dělil o kořist.

Takto spolu putovali džunglí tři roky, než byli oba chyceni Římany. Androkles byl odsouzen k smrti za útěk od pána a lev shodou okolností skončil v aréně jako vykonavatel rozsudku.

Císaře jeho slova dojala a oběma udělil milost. Androkles se pak stal řádným občanem Říma a lev ho všude věrně doprovázel. Není známo, zda se tento příběh skutečně stal, nebo šlo jen o legendu. Každopádně se ale poslouchá příjemněji než vyprávění o Laureolovi.

Následující videoukázka pochází z komediálního filmu Androkles a lev, natočeného Hollywoodem v roce 1952. Z dnešního pohledu jde o úsměvnou perličku z doby, kdy filmaři ještě neměli k dispozici vyspělejší technologii a triky se jim tolik nedařily:

Zdroj: Youtube

Zdroje: en.wikipedia.org, classicalstudies.org, www.oklahoman.com