V letech 1952 až 1958 provedla anglická archeoložka Kathleen M. Kenyon v městě Jericho, nacházející se na současném území Západního břehu Jordánu severovýchodně od Jeruzaléma, sérii vykopávek. Rok po zahájení práce objevila sedm hlav, které na první pohled vypadaly dost strašidelně. Na pravých lidských lebkách byl nános sádry, pomocí níž umělci vytvarovali uši, nos a ústa. Oči byly znázorněné mušličkami.

Jejich stáří bylo odhadnuté na 9 500 let. Tehdy bylo Jericho jednou z největších osad na Blízkém východě. Odborníci proto předpokládají, že omítnuté lebky patřily významným osobám a sloužily k uctívání předků. 

Lebka BM 127414

Jedna z hlav, označená jako BM 127414, se dostala do péče Britského muzea. To se v roce 2016 rozhodlo, že o ní zkusí zjistit co nejvíce informací. Kurátorka Alexandra Fletcher proto dala dohromady tým odborníků na studium lidských pozůstatků, digitální zobrazování a 3D modelování.

Zdroj: Youtube

„Vypátrat osud osoby bylo náročné. Nechtěli jsme sádru poškodit. Jak tedy odhalit obličejové rysy, aniž bychom museli vnější obal odštípnout? Odpovědí na tuto otázku bylo CT skenování,” popisuje vědkyně. „Detailní snímkování navíc ukázalo překvapivá fakta o životě tohoto jedince.”

Tým zjistil, že hlava patřila muži, jenž zemřel kolem čtyřiceti let. Měl silně zkažené, vylámané zuby a zahojenou zlomeninu nosu. Nejvýraznějším rysem, nalezeným na mikro-CT skenu, byl tvar jeho crania. Různé tloušťky kostí naznačovaly, že téměř ihned po narození byla svázána, aby se docílilo protáhlé formy.

Tvář muže z Jordánska

Zbývalo jen zjistit, jak muž, žijící kolem roku 7 400 př. n. l., vypadal. K lebce byla domodelovaná chybějící spodní čelist. Poté začal pečlivý proces rekonstrukce obličeje. „Forenzní specialisté budovali rysy sval po svalu, vrstvu po vrstvě,” říká Alexandra Fletcher. „Po několika týdnech intenzivní práce jsme se mohli podívat do tváře, které dominoval křivý a široký nos, plné rty a trochu smutné oči. Nikdy to nebude dokonalé, ale člen jeho rodiny by ho určitě poznal,” vysvětluje vědkyně.

Zdroj: Youtube

Odborníci do celkového vzhledu zakomponovali, na základě klimatických charakteristik regionu, také pigmentaci kůže, barvu vlasů a vousů. Jejich střih již zvolili podle svého vlastního uvážení.

Zdroje: www.britishmuseum.org, www.ortogonline.com