A tak lebka, stará několik tisíc let, všechny přítomné doslova překvapila.

Vědce vyděsila záhadná lebka s mušlemi v očích

Dle vědeckých výzkumů se jedná o lebku, jejíž stáří se odhaduje na 9000 let. Byla objevena Kathleen M. Kenyonovou, arecheoložkou, která prováděla výzkum nedaleko palestinského města Jericho.

Když Kenyonová lebku objevila, pojmenovala ji právě podle lokace, ve které byla nalezena. Tedy Maska z Jericha. Objev byl učiněn na počátku 50. let 20. století na západním břehu Jordánu. A jak se později ukázalo, nebyl to objev jen tak ledajaký.

Kenyová při svém bádání našla lebku obalenou sádrou, skořápkami a s mušlemi v očích. Lebka byla pomalovaná a jednoznačně odkazovala na to, že se nejedná o běžný artefakt. 

To by však nebyly vědci, kdyby se to sami nerozhodli prozkoumat. Jakožto lidé disponující nejmodernější technikou, pak učinili něco, co zcela předčilo veškerá očekávání. Rozhodli se lebku zrekonstruovat.

Zrekonstruovali tvář a výsledek je fantastický

Na řadu tak přišly nejnovější forenzní techniky. Cílem však nebyla pouze rekonstrukce samotné lebky, ale také rekonstrukce tváře. Vědci chtěli zjistit, komu nalezená lebka patřila a pohlédnout tak dané osobě přímo do "očí". 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Netrvalo dlouho a z něčeho, co více připomínalo jakousi hroudu plnou sádry a skořápek, dostaly něco naprosto fantastického. 

Aby byla rekonstrukce tváře této lebky co možná nejdokonalejší, přivolali vědci na pomoc, kromě forenzních specialistů, také 3D konstruktéry. Ty jim na cestě za neznámou tváří měli sloužit jako ta správná navigace. Nejmodernější 3D technika totiž dokáže nemožné. Stejně to bylo i v tomto případě. Díky 3D skenu se podařilo projít skrz sádru a další materiál, který se na povrchu lebky nacházel a s přesností zjistit, jaká byla nejen stavba lebeční kosti, ale také jakou strukturu měl obličej. 

Jestli byla sádra, skořápky a mušle jen způsobem, jakým se kosti a lebky ukládala na cestu na onen svět, nebo zda to byly praktiky rituálů, se vědcům zjistit nepodařilo. "Jsme zapojeni do dlouhodobého projektu, který přiblíží obličej jedinců s deformacemi skeletu, strukturálně degenerativními onemocněními, jako je syfilis, a stavy, jako je achondroplazie, makrocefalie atd. Každý z těchto případů je zkoumán týmově, takže nejde jen o prezentaci obličeje, ale o informování společnosti o kontextu a historické realitě lebky," řekl Cícero Moraes, brazilský 3D designér, jehož dominantou jsou právě forenzní rekonstrukce tváří.

Zdroje:

www.britishmuseum.org

en.wikipedia.org

www.iflscience.com