Kovový předmět byl bronzový hrnec. Vypadal hodně staře. Proto ho odnesl do místního muzea. „Téměř ihned jsme vyrazili na místo nálezu," říká vědecký výzkumník Georgy Stukalov. „Stačil jeden pohled a pochopili jsme, že farmář odkryl kus pohřební mohyly. Ale ne jen tak ledajaké. Patřila panovníkovi."

Tým brzy zjistil, že mohyla je součástí rozsáhlého pohřebiště sarmatské kultury, kde dávní kočovníci pohřbívali svou šlechtu. Tento mocný národ spravoval oblast od Kaspického moře až ke Karpatským horám. Původně se jednalo o Íránce, kteří od 5. století před naším letopočtem do 4. století našeho letopočtu ovládali ruskou step. Nomádi byli známí svými těžce obrněnými jezdci. Nakonec ale splynuli se Slovany a dalšími kočovnými kmeny.

Lebka smějícího se muže

Během pouhých dvanácti dnů učinil tým řadu zajímavých objevů. Patřily mezi ně ostatky muže, jenž byl pohřben v dřevěné rakvi. Hlavu měl zdviženou jako na polštáři a na sobě měl zlatem zdobený plášť.

Kolem něj byly uloženy zbraně, zrcadla, různé nádoby a šperky zdobené polodrahokamy. Nalezena byla i drobná zlatá koňská hlava s propracovanými detaily. Poblíž náčelníka se našel hrob ženy, jež byla pohřbena s bronzovým zrcadlem a záhadnými kamennými artefakty. Archeologové našli také kosti jehněte a hlavu koně s postrojem zdobeným stříbrem a bronzem. Předpokládají, že šlo o obětiny bohům.

Nejšokujícím objevem ale byla kostra muže, jehož lebka byla mírně deformovaná a vypadala, že se směje. „Polodlouhá hlava byla v kočovných společnostech považována za znak šlechty," vysvětluje Stukalov. „Tento tvar byl oblíbený u mnoha stepních národů včetně Hunů."

Život kočovných kmenů

Vzácné pohřebiště se nachází poblíž vesnice Nikolyskoye v Astrachaňské oblasti na jihu Ruska. Archeologové předpokládají, že nálezy jim pomohou lépe pochopit, jak nomádské kmeny žily a kdy se usadily.

„Vzácný poklad je důkazem, že kočovné národy měly mezi sebou zručné řemeslníky a obchodníky," říká Georgy Stukalov. Laboratorní analýzy mohou naznačit, odkud přesně materiál pocházel a jak byl zpracován.

Zdroj:

www.ancient-origins.net, www.en.pcresin.net, www.thesun.co.uk