www.ancient-origins.net, www.deviantart.com, www.en.wikipedia.org

Kabwe 1 nebo také Broken Hill vířila vědecké vody již od svého objevu. Nejdřív se odborníci nemohli dohodnout, komu mohla patřit. Předpokládalo se, že druhu Homo heidelbergensis. 

Podrobnější výzkumy a analýza DNA ale potvrdily, že je mladší. Odhad jejího stáří je 299 000 let. Její majitel byl současníkem nejstaršího Homo sapiens a pravděpodobně patřil mezi zástupce nově definovaného druhu Homo bodoensis.

Zdroj: Youtube

Dalším problémem, kterému archeologové čelili, byl dokonale kulatý otvor na levé straně lebky o průměru 8 milimetrů. Kolem něj nebyly žádné praskliny, které běžně vznikají při úderu něčím, co má malou rychlost, jako je šíp nebo kopí. Na levé straně byla zároveň objevena roztříštěná temenní kost. 

Lebka Kabwe 1 a otvory po kulce

„Vše nasvědčuje tomu, že výstřel šel zleva, částečně zpředu a shora. Projektil kranium opustil okcipitální kostí. Útočník mohl sedět na korbě auta nebo koni,” tvrdil výzkumník Rene Noorbergen. Pokud by to byla pravda, existovala dvě vysvětlení. Jedinec nebyl tak starý, jak ukázaly testy, nebo musíme přepsat historii střelných zbraní.

Ortodontista Jack Couzzo zase tvrdil, že dírka je pozůstatkem trepanace. I přesto, že je tato chirurgická praxe známá přibližně od roku 6000 př. n. l. a běžně ji praktikovali staří Římané a Řekové, u lebek homininů zatím potvrzena nebyla.

Člověk s bolavým uchem

Mezi nejpravděpodobnější vysvětlení patří, že majitel lebky trpěl chronickou ušní infekcí. Nejčastěji vzniká jako zánět středního ucha, který se rozšíří ze sliznice na kostěné přepážky. Smrtnost tohoto onemocnění je 20 %.

Mnoho dutin v oblasti zubů a čelistí naznačuje, že jedinec mohl zemřít i na následky těžkého zubního kazu a onemocnění dásní.