Obrovská ledová masa se odlomila od šelfu v Antarktidě, jen pár kilometrů od výzkumné stanice British Antarctic Survey Halley Research Station.

V Antarktidě se odtrhl obří ledovec velký jako tři Prahy

Dříve spící propast se rozšířila skrze Bruntův ledový šelf a uvolnila obří ledovec o velikosti trojnásobku hlavního města Prahy.

Na problém upozornili vědci z British Antarctic Survey (BAS), výzkumné stanice v Halley Research Station. Právě ti oznámili, že uvolněný ledovec měří více než 1500 km2. Jde tak o druhé velké tání, ke kterému v této antarktické oblasti došlo za poslední dva roky.

Bruntův ledový šelf je vědci zkoumán již deset let. Od chvíle, kdy na jeho povrchu poprvé zaznamenali růst rozsáhlých trhlin. Glaciologové z BAS uvedli, že tyto trhliny sestupují skrz 150 metrů vysoký šelf do moře. „Naši glaciologové a operační týmy tuto událost očekávali," řekla Dame Jane Francisová, ředitelka BAS. 

Díky nejmodernější dostupné technologii, každodennímu měření a satelitním snímkům mají vědci dobrou představu, jak se Bruntův ledový šelf pohybuje a deformuje v čase. Stejně tak sledují i obří ledovec, který se v Antarktidě odtrhl. 

Podívejte se na úchvatné záběry

Všechna potřebná měření jsou přenášená přístroji GPS a umožňují vědcům monitorovat i tu nejmenší změnu. 

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Již v roce 2021 došlo díky jedné z trhlin, nazvané North Rift, k uvolnění obří masy ledu. Šířila se rychlostí zhruba jeden kilometr denně a její velikost vědci přirovnali k rozloze hrabství Bedfordshire.

Nově uvolněný obří ledovec je podle výzkumů součástí přirozeného chování Bruntova ledovce. „Nesouvisí se změnou klimatu," uvedl profesor Dominic Hodgson, glaciolog z BAS. 

Ačkoliv se odlomení ledovce nijak nedotklo výzkumné stanice, která se nachází poblíž, vedl tento úkaz k zamyšlení, aby se výzkumné stanice čas od času přemístily. 

Již během antarktického léta v rozmezí let 2016–2017 BAS oznámila, že výzkumná stanice bude přemístěna, aby se zabránilo jejímu "odnesení při případném vzniku ledovce". 

I to vedlo k závěru, že všichni zaměstnanci jsou na stanici přítomni pouze od listopadu do března. Důvodem je obava, že by rozšiřující se trhliny mohly v případě nouze zamezit přístupu na evakuační cestu.

Na stanici se momentálně nachází 21 pracovníků. Jejich úkolem je zajistit chod stanice i během antarktické zimy. Dohlíží na dodávky energie a chod přístrojů. Jejich práce bude pokračovat až do 6. února, kdy je na výzkumné stanici vyzvedne letadlo.

Zdroje:

www.dailymail.co.uk

www.bbc.com

www.bas.ac.uk