Nemoc byla dílem zlých duchů

Přestože nemoc byla v medicíně starověkého Egypta považována za dílo boha nebo zlých duchů, neexistovala žádná jasná hranice mezi vírou a lékařstvím. Léky a zaříkávání byly využívány stejnou měrou, což nijak neznevažuje schopnosti egyptských lékařů. Ti byli vysoce ceněni pro své dovednosti a jejich léčba byla vysoce hodnocena po celém středomořském světě.

Svědectví papyrusových svitků

Kolem roku 2600 př. n. l. existovali „specialisté“, na které můžeme nahlížet jako na obdobu dnešních lékařů, chirurgů, veterinářů, gynekologů a zubařů. Dochované lékařské papyry nám poskytují mnoho informací o egyptské medicíně a léčitelství, a to i s popisem kolem 1200 různých diagnóz, receptů a zaříkávadel, zabývající se vším od metod antikoncepce (využij trus krokodýla smíchaný se zkyslým mlékem) až po hroší kousnutí. Celkem bylo objeveno deset papyrů s lékařskou tématikou. Pro poznání egyptského léčitelství má význam především Ebersův a Smithův papyrus.

Gynekologický papyrus z Káhúnu

Gynekologický papyrus z Káhúnu byl asi 32 centimetrů vysoký a metr dlouhý svitek, vznikl kolem roku 1820 př. n. l. Na třech stranách popisoval asi 17 předpisů o ženských nemocech, početí (i ochraně před početím), těhotenství a prognózách porodu. Nalezen byl roku 1898.

Zvěrolékařský papyrus z Káhúnu

Vznikl kolem roku 1900 př. n. l. a popisoval úryvky o nemocech zvířat. Informace v něm obsažené byly bohužel formou krátkých a nesouvislých úryvků. Stejně jako papyrus gynekologický byl nalezen roku 1898.

Ebersův papyrus

Ebersův papyrus vznikl kolem roku 1550 př. n. l. a roku 1873 byl zakoupen egyptologem Georgem Ebersem. Publikován byl roku 1895. Svitek byl 20 metrů dlouhý, 30 centimetrů vysoký a obsahoval 108 sloupců. Ebersův papyrus je věnován popisu a léčení vnitřních chorob (15 onemocnění břicha, 29 onemocnění očí a 18 onemocnění kůže). Popisuje dále 21 způsobů léčby kašle a uvádí 700 léků a 800 předpisů k přípravě léčiv. Ale také prostředky k léčbě bolesti končetin, nachlazení, nemocí břicha, jater, konečníku, plic, močového měchýře, střevních chorob a ústní dutiny. Za zmínku také stojí recepty na léčbu zubů, zejména na jejich upevnění. Vliv magie je v papyru taktéž obsažen, zejména účinky amuletů, liturgických zpěvů a vzývání božstev při léčbě.

Hearstův papyrus

Hearstův papyrus vznikl jako zápisník lékaře z XVIII. dynastie v první polovině 16. století př. n. l. a byla to sbírka 260 receptů. Roku 1905 byl vydán v Lipsku.

Smithův papyrus

Chirurgický a ranhojičský papyrus Edwina Smithe vznikl kolem roku 1600 př. n. l. (originál již o tisíc let dříve). Svitek byl vysoký 33 centimetrů a skoro pět metrů dlouhý. Byl objeven kolem roku 1862 a poprvé přeložen a vydán v Chicagu roku 1930. Obsahuje popisy 48 různých druhů poranění od mozku po míchu a vyšetření pulzu a výklad srdečního tepu. Smithův papyrus je považován za nejstarší učebnici chirurgie na světě.

Berlínský papyrus 3027

Tento papyrus lze považovat za nejstarší dochovaný spis o dětském lékařství. Byl vydán v Berlíně roku 1901. Berlínský papyrus 3027 zvaný „menší“ vznikl v 16. st. př. n. l.

Berlínský papyrus 2038

„Větší“ dvoumetrový berlínský papyrus vznikl kolem roku 1300 př. n. l., obsahoval 204 receptů a několik těhotenských testů, popisoval péči o matku a dítě. Byl vydán v Lipsku roku 1863.

Londýnský papyrus

Tento papyrus obsahoval 61 spisů převážně magického zaměření a vznikl kolem roku 1380 př. n. l. Dlouhý byl 2,1 metrů.

Papyrus Chestera Beattyho č. VI

Vznikl kolem roku 1300 př. n. l., byl 1,35 metrů dlouhý a byl fragmentem díla Léčebné prostředky při onemocnění konečníku. Roku 1935 byl vydán v Londýně.

Papyrus Carlsberg č. VIII

Tento papyrus pojednával o porodnictví, vznikl kolem roku 1200 př. n. l. a vydán byl v Kodani roku 1939.

Egyptský těhotenský test

Egyptský těhotenský test využíval dva druhy pšenice. Pšenice měla žena „svlažit“ svou močí každý den, pokud obě porostou, bude brzy rodit. Novodobé pokusy ukázaly, že moč těhotné ženy skutečně umožňuje pšenici růst, zatímco moč ženy, která není těhotná, růstu pšenice zabrání – takže pro tento dávný test existuje také vědecká podpora. Pokud byla žena neplodná, prosila bohyni Tauret o pomoc.