Da Vincimu se to navíc povedlo o více než 100 let dříve, než tomu bylo právě u Newtona.

Zápisky Leonarda da Vinciho přepíšou učebnice

Leonardo da Vinci se zřejmě zasloužil o základní aspekty gravitační síly. K tomuto zjištění vedla analýza da Vinciho diagramů z jeho zdigitalizovaných zápisníků, včetně náčrtů trojúhelníku. Právě ty ukázaly vztah mezi přirozeným pohybem, usměrněným pohybem a možností, jak pohyb vyrovnat.

Gravitaci jako druh zrychlení da Vinci zkoumal v úvahách s pískem. Sklenice tažená po vodorovné rovině se pohybovala stejnou rychlostí jako síla, která stahovala zrnka. Písek jako takový pak tvořil přeponu trojúhelníku. 

Změny rychlosti, kterou je schopný padající předmět v čase podstoupit, vytváří zásadní krok k nalezení gravitační konstanty na Zemi.

„Přibližně před 500 lety se Leonardo da Vinci pokusil odhalit tajemství gravitace a její souvislost se zrychlením pomocí řady důmyslných experimentů vedených pouze jeho představivostí a mistrovskými experimentálními technikami," uvedli vědci zkoumající da Vinciho diagramy.

Stejnou gravitační konstantu použil posléze také Newton, aby definoval pohybové zákony, včetně gravitace a také Albert Einstein ve své obecné teorii relativity. Da Vinci tak objevil něco, o čem však neměl tušení, co to je.

Vědci objevili géniovy tajné fyzikální náčrtky

Nejistota, kterou da Vinci měl, mohla vycházet z Aristotelovy myšlenky spojité síly známé jako impetus. Poskytuje pohon projektilů ve směru proti gravitaci. Tento princip setrvačnosti, stavu, kdy se dva předměty pohybují, dokud nenarazí na opačnou sílu, nebyl v té době vědou definován.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Sám Aristoteles vnímal gravitaci jako schopnost předmětů uspořádat se podle přirozeného řádu.

Analýza da Vinciho diagramů ukázala, že algoritmus jeho vědeckých experimentů skutečně vypočítal nepolapitelnou gravitační konstantu ("g") s přesností 97 procent ve srovnání s moderními metodami a rovnicemi.

„Tím, že Leonardo vyvinul přístup geometrické ekvivalence k demonstraci pohybových zákonů, prokázal pozoruhodný vhled do dynamiky padajících objektů, protože se vyhnul nutnosti znát přesnou hodnotu "g", pokud předpokládáme, že "g" představuje rychlost změny rychlosti nebo zrychlení," uvedli vědci.

Pokud tedy da Vinci provedl experiment, který vylíčil ve svém rukopise, je pravděpodobně prvním člověkem, který vědomě vyvolal silový účinek "g", aniž by byl ve stavu volného pádu.

Gravitace však nebyla jediným objevem, který se da Vincimu povedl. S velkou pravděpodobností také identifikoval zákonitosti v pádu objektů. Právě ty pak použil k vysvětlení pohybu hvězd a planet. "Nevíme, zda da Vinci prováděl další experimenty nebo tuto otázku zkoumal hlouběji," řekl strojní inženýr Morteza Gharib z Kalifornského technologického institutu.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.independent.co.uk, metro.co.uk