Renesanční italský umělec Da Vinci je považovaný za jednoho z nejvlivnějších umělců v dějinách, a to i pro jeho mistrovské využití světla a stínu a inovativní techniky malby a kresby.

Objev skrytých kreseb vyvolal nový zájem o Madonu ve skalách i celkově o dílo Leonarda da Vinciho. Obraz zobrazuje Pannu Marii s dítětem Ježíšem, nemluvnětem Janem Křtitelem a andělem Urielem ve skalním prostředí, podle něhož jsou obrazy, které jsou dva, pojmenované.

Co nově objevené kresby zachycují?

Madona ve skalách je název dvou Leonardových obrazů se stejným námětem, jejichž kompozice je až na několik významných detailů totožná. První verze visí v Louvru, druhá v Londýně.

Skryté kresby zobrazují zcela jinou kompozici i motiv obrazu, na níž je zachycená Panna Maria s jednou rukou objímající malého Ježíška a druhou ukazující na svatého Jana Křtitele. Nově byly pod Madonou nalezené kresby malého Krista a anděla, které se velmi liší od toho, jak vypadají na hotovém obraze.

Objev těchto skrytých kreseb vrhá nové světlo na tvůrčí proces jednoho z největších umělců historie. Podle Martina Kempa, emeritního profesora dějin umění na Oxfordské univerzitě, "je vzácné najít tak významný objev v obraze tak významného umělce, jakým byl Leonardo".

Jak poznamenává Kemp: „Obraz byl ve špatném stavu zachování a jen díky pečlivé práci konzervátorů bylo možné tyto skryté kresby odhalit."

Na video s překvapivým odhalením se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Proč byla kompozice změněná, odborníci netuší

Obě postavy jsou na kresbě umístěné výše, zatímco anděl, který je obrácený směrem ven z obrazu, se dívá dolů na malého Krista a zdá se, že ho objímá mnohem pevněji. Proč se mistr rozhodl na závěr pro jinou kompozici, odborníci netuší: „Proč Leonardo opustil tuto první kompozici, zůstává stále záhadou. Na desce jsou také patrné otisky rukou, které vznikly při nanášení základního nátěru, aby se vytvořila rovnoměrná vrstva víceméně stejné tloušťky, což je pravděpodobně práce asistenta - ale možná i samotného Leonarda.“ Protože kresby na obrázku byly vytvořené z materiálu obsahujícího určité množství zinku, mohly být zobrazené na makrorentgenových fluorescenčních mapách.

Moderní technologie odkrývají nepoznané

Objev kreseb pod obrazem se podařil díky použití pokročilých zobrazovacích rentgenových technik, které vědcům umožnily nahlédnout pod povrch obrazu. Tento objev také zdůrazňuje význam moderních technik při ochraně našeho kulturního dědictví. Bez jejich použití by tyto skryté kresby možná nikdy nebyly objevené.

Kromě uměleckého nadání byl da Vinci také známým vynálezcem a vědcem, jenž se proslavil i svými studiemi lidské anatomie, techniky a dalších oborů. Byl skutečně renesančním člověkem, který ztělesňoval ducha zvídavosti a tvořivosti a zcela předešel svou dobu.

Objev skrytých kreseb pod Madonou ve skalách je připomínkou trvalého významu konzervace a restaurování umění. Jak umělecká díla stárnou a chátrají, stávají se stále křehčími a mohou odhalit mnohá tajemství.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, en.wikipedia.org/wiki/Virgin_of_the_Rocks