V případě tanku se ale nejednalo o tank v dnešním slova smyslu, ale spíše o jakési obrněné vozítko. Jeho válečný stroj byl géniem navržen tak, aby v první řadě protivníka vyšokoval, zastrašil a až poté jeho armádu zcela zlikvidoval. Ke slovu se však Leonardův vynález dostal až o několik století později, neboť sám da Vinci si byl vědom nebezpečí svého vynálezu. Proto jej dost možná i poupravil, aby jej nebylo možné sestrojit. MNohem později se však přece jen vozidlo dočkalo realizace.

Na video o prvním tanku se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak Leonardův tank vypadal?

Leonardo na obrněném voze pracoval dlouho a systematicky, což dokládají i jeho pověstné poznámky, jimiž svůj návrh opatřil. Předchůdce dnešního tanku v Leonardově podání vypadal spíš jako obrněný automobil. Zároveň byl hypermobilní na všechny strany a po zuby ozbrojený. Obývat jej měla osmičlenná posádka, protože právě tolik mužů bylo potřeba k jeho obsluze. Ta totiž rozhodně nebyla jednoduchá. Předchůdce tanku se pohyboval všemi směry a k tomu bylo potřeba lidského pohonu. Možná i to byl jeden z důvodů, proč se tento vynález nakonec v Leonardově době nezrealizoval.

Pacifistova zbraň

Důvodů, proč byla dána přednost realizaci jiných da Vinciho návrhů, však bylo více. Přestože měl tank velmi precizně zpracovanou konstrukci a jezdil všemi směry, neuměl se pohybovat směrem dopředu.

Kliky pro pohon kol šly totiž opačným směrem, takže obrněný vůz nebyl schopen držet směr jízdy dopředu. To bylo překvapení i pro mnohé da Vinciho stoupence a následovníky, kteří se snažili jeho nápady uvést v život. I proto se vědci nechali slyšet, že tato základní konstrukční technická chyba musela být takovým géniem, jako byl Leonardo da Vinci, způsobena záměrně. O tomto géniovi bylo známo, že je pacifista a je zásadně proti válčení a zbraním obecně. Možná i proto je možné, že sabotoval svůj vlastní vynález, aby jej doboví konstruktéři nechtěli použít pro splnění svých mocenských cílů.

Zbraň by byla smrtící

Kdyby byl býval tank v Leonardově době sestrojen, jednalo by se nesporně o velmi silnou a účinnou zbraň. Přestože by se osm mužů v tanku skutečně nadřelo, zbraň by měla až ničivou sílu. Jak pracovala?

Všech osm mužů uvnitř tanku muselo konstantně otáčet klikami, aby se roztočila kola tanku. Ten totiž samozřejmě neměl pásy, jako tanky dnešní. Tank pak střílel střely na všechny strany, a to doslova. Nesl totiž hned několik lehkých kanónů, které byly rozmístěny na kruhové plošině s koly. Plošina se otáčela do všech směrů a byla zakryta jakoby želvím krunýřem, který měl chránit posádku. Tento zvláštní krunýř byl vyztužený kovovými pláty a nakloněný, aby byla jeho obrana ještě účinnější. A jako u každého tanku, i zde byla nahoře zaměřovací věžička, která koordinovala palbu kanonů i řízení vozidla.

Ač měl Leonardo myšlenku pohánět tank i koňmi, nakonec tuto ideu zavrhl. Uvědomoval si, že zvířata zavřená v konstrukci stroje by nejen trpěla, ale mohla by být i nepředvídatelná.

Proč ale tento vynález nebyl ve své době zkonstruován, nevíme. Problém s jízdou dopředu by jistě bylo možné odstranit.

Zdroje:

en.wikipedia.org, www.abicko.cz, YouTube