K nejslavnějším dílům Leonarda da Vinci patří například Mona Lisa a Poslední večeře. Kromě malířství se ale zabýval i studiem historie, byl vědec, teoretik, sochař, architekt a inženýr a konstruktér. V mnohém dalece předčil svou dobu a některé jeho vynálezy se ve skutečnosti mnohem později skutečně realizovaly.

Ve službách vědy, bez výčitek

Leonardo Da Vinciho měl neskutečné nápady. Například jeho "vzdušný šroub" předjímal vynález vrtulníku více než čtyři sta let před tím, než vrtulník skutečně vzlétl. Navrhl i potápěčský oblek, který na stejném principu funguje dodnes. Vlastně sestrojil i jakýsi automobil, lépe řečeno samohybný vozík, který obsahoval brzdný a předprogramovatelný systém řízení.

Vynálezy sestrojoval díky své genialitě, ale na druhou stranu se nebál propůjčit své mnohdy i Ďábelské schopnosti do služeb vědy a války. Nebránil se ani obchodu, a to i za cenu smrti lidí. Mnohé jeho výzkumy a vynálezy vyžadovaly nemalé finance, takže byl ochoten pro podporu mecenášů udělat takřka cokoli.

Da Vinci a jeho válečné vynálezy

Leonardo da Vinci byl velmi pragmatický člověk, takže dobře věděl, že jeho vynálezy jsou velmi dobře využitelné pro armádu. Ostatně i celá situace v Itálii byla vojenskému využití jeho nápadů velmi otevřená. Jak se sám renesanční umělec svěřil v dopise milánskému vévodovi a jednomu z nejmocnějších italských vojevůdců Ludovicu Il Moro Sforzovi, neměl žádné výčitky svědomí, že se jeho vynálezy uplatní ve válečnictví. Naopak tuto pomoc nabízel. A jednou z „pomůcek“, které vytvořil, byl právě předchůdce tanku.

Na video se podívejte zde:

Zdroj: Youtube

Jak vypadal?

Konstrukce Leonardova tanku má kovem vyztužený dřevěný kuželovitý kryt, připomínající želví krunýř. Ten je zkonstruován se šikmými úhly, aby dobře odrážel nepřátelskou palbu. Po obvodu krunýře pak vyčnívá soustava 16 lehkých kanónů. Celé vozidlo pohání klika, kterou obsluhují čtyři muži. Da Vinciho obrněné vozidlo kuželovitého tvaru má i vnitřní kola pro pohyb a otvory pro soustavu děl se jistě podobá modernímu tanku.

Problémem je, že „tank“ je tak těžký, že by byl do značné míry nepohyblivý. Také převody jsou umístěny v obráceném pořadí, takže jakýkoli pohyb na jedné klice by vyrušil pohyb na druhé, a vozidlo by se tak znehybnilo. Rovněž použití děla tanku by bylo v boji velmi nepraktické a bylo by těžké zaměřit nepřítele. Někteří badatelé se domnívají, že se jedná o záměrnou sabotáž, která by mohla odrážet Leonardův pacifismus.

Dnes je interaktivní prototyp Leonardova "tanku" vystaven v Leonardově interaktivním muzeu ve Florencii, Leonardův obrněný tank se dnes nachází v Arudelově kodexu vedle vozu s kosou.

Leonardův tank byl nedokonalý

Tank byl vybaven určitými typy děl, která by měla rozmetat nejen nepřítele, ale i dobře opevněné pevnosti. Leonardo si byl zkrátka vědom toho, jak silnou a ničivou zbraň vytváří.

Přestože neexistuje jediný důkaz, že by tyto stroje byly někdy fyzicky realizovány, Leonardova nezkrotná vynalézavost opravdu předurčila i dnešní tank.

Zvláštní proto je zjištění moderní vědy, že da Vinciho konstrukce obrněného vozidla je v zásadě chybná. Jeho návrh krytého vozu (tedy přeneseně tanku) pochází z roku 1487 a jsou na něm patrné velké konstrukční a mechanické nedostatky. Stejně tak víme, že se je Leonardo postupně snažil odstranit. 

Nakonec je Leonardův návrh obrněného vozu stejně fantaskní jako některé další nápady, které Leonardo prezentoval jako návrhy pro vojenství. Přestože je Leonardův prototyp tanku nefunkční, je to geniální koncept a v Itálii 15. století by fungoval jako symbol nebývalé vojenské síly. A nepřítele by zastrašil spolehlivě, o tom není pochyb.

Zdroje: www.historyhit.com, www.en.wikipedia.org