Během posledních let svého života Leonardo opakovaně zpracovával téma kataklyzmatické bouře zachvacující krajinu, a to jak ve svých kresbách, tak ve svých zápiscích," vysvětluje Royal Collection Trust na svých webových stránkách. „Tuto posedlost smrtí a zkázou lze považovat za hluboce osobní projev umělce, který se blížil ke konci - umělce, který viděl některé ze svých největších výtvorů nedokončené nebo zničené před očima a měl hluboký smysl pro pomíjivost všech věcí, dokonce i samotné země."

Da Vinciho údajné teorie o konci světa

Jedna z nejzajímavějších teorií tvrdí, že Leonardo do Poslední večeře zašifroval přesné datum konce světa. Prozkoumejme tuto teorii, jíž představila v roce 2010 vatikánská badatelka Sabrina Sforza Galitzia.

Da Vinciho kód existuje - jen to není ten, který zpopularizoval Dan Brown," tvrdí Galitzia, která studovala da Vinciho rukopisy. Podle jejích výpočtů by měl konec světa dle Leonarda da Vinciho začít 21. března 4006.

Obsah proroctví je utajený

Jak tvrdí vědkyně, da Vinci zprávu tajil, aby nebyl napadený, ale ukryl ji do obrazu Poslední večeře. Co však přesně je obsahem zprávy, vědkyně neříká, přestože tvrdí, že údajně vyřešila "matematickou a astrologickou" hádanku. Podle ní jsou v okně nad Kristem ukryté indicie. Ale jaké? Podívejte se na video zde:

Zdroj: Youtube

Podle serveru ScienceInfo Galatzia dospěla k závěru po prostudování tapiserie Poslední večeře podle da Vinciho náčrtů. Samotný obraz byl pak darem francouzskému králi Ludvíku XIII. Více ale nevíme, kromě toho, že ke konci života se da Vinci netajil fascinací apokalyptickými událostmi.

V té době také nakreslil řadu kataklyzmatických výjevů v sérii známé jako Vize konce světa. Zde vidíme ohně padající z nebe a vroucí moře, zkrátka konec světa se vším všudy. Podobně jsou koncipované i umělcovy poznámky. Například Martin Clayton, vedoucí oddělení grafiky a kreseb je interpretuje tak, že da Vinci si uvědomoval pomíjivosti lidstva a toho, že nakonec bude vše zničené.

Jak zní umělecko-historický výklad Poslední večeře

Poslední večeře, která zobrazuje poslední jídlo Ježíše Krista s učedníky, je skutečně obraz bohatý na symboliku a detaily. Každá postava na obraze představuje jedinečnou emoci a kompozice je pečlivě uspořádána tak, aby vyjadřovala příběh. Ačkoli byl Leonardo známý svým smyslem pro detail a schopností sdělovat skryté významy, představa prorockého poselství v díle vyvolala značné debaty a spekulace.

Skutečnost, že by ale mistr v díle zanechal nějaký kód, je podle vědců značně nevěrohodná a velmi sporná. Bez přímého přístupu ke konkrétnímu výpočtu nebo metodice vědce je náročné posoudit přesnost nebo spolehlivost údajné předpovědi. Jakýkoli výklad symboliky a tajemných poselství je subjektivní a může být ovlivněný osobními předsudky a přesvědčením. Někteří badatelé tvrdí, že připisování takových prorockých záměrů Leonardovi podkopává jeho uměleckou genialitu a historický kontext, v němž Poslední večeře vznikla.

Zdroje: www.iflscience.com, scienceinfo.net