Geniální Leonardo da Vinci

Leonardo da Vinci se narodil 1452 a zemřel 1519. Byl jedním z nejvšestrannějších géniů v dějinách. Svůj talent a zájem soustředil do malířství, sochařství, architektury, anatomie, matematiky, inženýrství, botaniky, geologie a literatury. Jeho mistrovská díla zahrnují obrazy jako Mona Lisa a Poslední večeře Páně. Zajímal se o lidskou anatomii a studoval strukturu těla. Jeho podrobné anatomické kresby a poznámky výrazně posunuly vpřed znalosti medicíny a jsou ceněny dodnes. Jeho geniální vynalézavost mu umožnila navrhnout létající stroj, tank, mosty, zvedací zařízení a další. Leonardo da Vinci o mnoho předběhl svou dobu.

Uměl Leonardo da Vinci létat?

Že byl da Vinci v mnoha směrech geniální, se ví. Ale že byl schopný nakreslit mapu italského města Imola s přesností, s jakou by ji dnes byly schopny zaměřit snad jen satelity, je téměř neuvěřitelné. V Leonardových legendárních denících jsou sice přesné náčrty jeho převratných vynálezů včetně létajících strojů, ale že by skutečně da Vinci s některým z nich vzletěl známo není. Jak tedy mohl pevnost v Imole tak přesně zakreslit?

Středověké mapy

Středověké mapy byly především uměleckými díly. Zpravidla zobrazovaly objekty a stavby z nějakého vyvýšeného místa, takže divák viděl panoráma města, ale neviděl půdorys. Tehdejším mapám chybělo správné měřítko a tvar, přednost dostávalo zobrazení krásy a zajímavostí.

Leonardo se rozhodl pracovat jinak. Přál si zobrazit město způsobem, jako by se divák díval na budovy shora, z ptačí perspektivy a rozeznával je podle půdorysů. Přesně tak, jak vidíme města na satelitních mapách. Stejnou metodu objevil ve starověkém Římě stavební inženýr Vitruvius.

Leonardo da Vinci s přesností googlu

Porovnáme-li Leonardovo zobrazení pevnosti v Imole se stejným zobrazením ze satelitu, je přesnost da Vinciho práce dechberoucí. Jak toho mohl dosáhnout? Jeho práce byla jistě symbolickým vyjádřením jeho geniální představivosti i výjimečné schopnosti promítat si do svého mozku předměty ze všech úhlů, přesto potřeboval nějaké přístroje v té době ne ještě zcela obvyklé.

Zdroj: Youtube

Jak to udělal…

Na základě náčrtků, předchozí práce a návrhu jeho mapy Imoly můžeme odhadnout, jak to Leonardo vytvořil.

K práci pravděpodobně použil typ kotouče, který dokázal měřit stupně a měl malý ukazatel, aby označoval úhly ulic vzhledem ke stabilnímu bodu, obvykle severu. Určitě používal velmi pečlivě kompas, podle kterého zaznamenával orientaci městských hradeb. Činil tak doslova na každém kroku a svá měření zaznamenával na papír.

Kromě měření úhlů potřeboval sledovat vzdálenosti. Pravděpodobně to vyměřil pěšky, nebo možná pomocí počítadla kilometrů s kolečky, která se otáčela ozubenými koly a měřila vzdálenost vhazováním kuličky do kbelíku ve stanovených intervalech. Toto důmyslné zařízení mu pomohlo přesně stanovit i měřítko mapy.

Leonardova cesta od geografie mýtů ke geografii informací

Díky úhlům a vzdálenosti dohromady mohl vytvořit plán - stovky let před tím, než si někdo mohl ověřit, jestli to udělal správně. Leonardova metoda byla průlomová a její základní nápad se stal metodou pro novodobou kartografii.

S pomocí Leonardovy geniality zůstává tato mapa více než jen mapou pevnosti a města. Je to přechod od geografie mýtů a vnímání ke geografii informací, nakreslené jednoduše. Je to sice mapa Imoly, ale na počátku roku 1500 už to byla také mapa budoucnosti.

Zdroje: www.youtube.com, www.vox.com