Leonidy získaly své jméno podle latinského názvu souhvězdí Lva (Leo), odkud zdánlivě vyletují. Ve skutečnosti jde o prachové částice z komety Tempel – Tuttle, které se zažehnou třením o molekuly vzduchu při průletu atmosférou. Efektem je jasná světelná čára, pozorovatelná ze Země pouhým okem.

Proud meteoritů je rozložený podél dráhy zmíněné komety a nad Zemí se objevuje každoročně v průběhu listopadu, přičemž jeho aktivita bývá nejsilnější okolo svátku studentů. Nejhustší oblak prachu se ale po dráze komety vrací jen jednou za 33 let - taková událost pak promění oblohu v hotový ohňostroj. Během hodiny lze spatřit nejen desítky, ale dokonce tisíce meteoritů!

Když meteory pršely jako déšť...

Bohužel to není případ letošního roku, na výraznější spršku Leonidů si budeme muset ještě 11 let počkat. Dříve narození mohou mít v paměti noc 17. listopadu 1966, kdy meteority z oblohy "pršely" jako svítící déšť. Někteří očití svědkové prý měli v tu chvíli pocit, jako by Země plula vesmírem a ohnivými čarami se doslova brodila.

Podobné divadlo si užili i naši předkové v listopadu roku 1833. Astronomové tehdy napočítali kolem 46 tisíc meteorů v jediné hodině. Yaleský matematik Denison Olmsted tehdy vysvětlil, že meteory vyletují z jednoho bodu v souhvězdí Lva pouze zdánlivě v důsledku perspektivy. V roce 1866 pak italský astronom Giovanni Schiaparelli vypočítal jejich dráhu. Tou dobou byla čerstvě známa i mateřská kometa Leonidů, kterou nezávisle na sobě objevili německý vědec Wilhelm Tempel a Američan Horace Parnell Tuttle. Snad aby se nehádali, kometa nese ve svém názvu obě jejich příjmení.

Jak padaly Leonidy v loňském roce? Podívejte se na video:

Zdroj: Youtube

Kdy a kde Leonidy letos uvidíte?

Letos se Leonidy nepředvedou v žádné zvláštní intenzitě, a jejich pozorování může být navíc ztíženo zvýšenou oblačností, které bude nad naším územím během noci na 17. listopad přibývat. Záři meteorů kromě toho oslabí svit dorůstajícího Měsíce. Podle odborníků tedy bude nejlepší dobou pro sledování oblohy večer 16. listopadu těsně po západu Slunce anebo následující ráno před svítáním. Pokud se vám povede být tou dobou někde na venkově, kde nesvítí tolik světel, budete mít o to větší šanci Leonidy spatřit. Znamení Lva leží ve východní části oblohy, nicméně meteority by prý měly "svištět" napříč celým nebem.


Zdroje: https://earthsky.org/, https://en.wikipedia.org/, https://www.fox5atlanta.com/