Objev lesa uprostřed velšské pláže způsobil mezi místními obyvateli obrovský rozruch.

Na pláži se vynořil les z doby bronzové

Nalezený les je výjimečný tím, že už na tomto místě stával. Byl však tisíce let zpátky ponořen pod vodu, kde zůstal až do osudné bouře. "Na plážích podél velšského pobřeží se nacházejí zbytky prastarých lesů, které jsou dědictvím stoupající hladiny moře způsobené koncem poslední doby ledové před 20 000 lety. Během tisíců let byly pobřežní lesy utopeny a obrys Walesu se změnil, protože tání ledu způsobilo zvýšení hladiny mořské vody," uvedl jeden z místních obyvatel.

Unikátní les, starý až 8 000 let tak znovu spatřil světlo světa. Vynořil se z tajemných hlubin, kam byl před dávnou dobou doslova pohřben. Nachází se v zátoce Trearddur. Na místě jsou k vidění pařezy, kmeny stromů, nejrůznější kořenové systémy. Má to však přece jen jeden háček. Všechna tato krása je k vidění pouze za odlivu.

Tisíce let ztracený les pomohla odhalit bouře Francis. Právě ta odkryla zkamenělé velšské lesy, které byly po 8 000 let ponořené pod vodou. Nad snímky znovuobjevené krajiny se doslova tají dech.

Potvrzuje legendu o ztraceném království

Dávné legendy praví, že ke stvoření lesa došlo před mnoha tisíci lety. Tehdy ho tvořily vzrostlé borovice, olše nebo břízy. Ačkoliv by na místě, kde mohl skvétat, jeho růst byl náhle zastaven.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

V té době došlo k prudkému zvednutí hladiny moře, která nakonec uvrhla toto místo do dlouhého zapomnění. Všechny stromy se udusily pod obří masou vody. Ne všem však bylo předurčeno na místě zemřít.

A tak se některé pahýly a další pozůstatky tohoto porostu časem přizpůsobily klimatickým změnám a to, co z dávného lesa zbylo, se po čase mohlo opět vynořit ven z vody.

Les, který byl objeven na jižním velšském pobřeží, však skrývá mnohem víc, než pouhé pařezy a zbytky borovic. Nese si s sebou také legendu o ztraceném království. Tento až pohádkový příběh vypráví, že to, co se ve vodě skutečně utopilo, bylo bájné království Walesu. Jakási ztracená civilizace ze 17. století, známá jako les Cantre'r Gwaelod.

Dr. Hywel Griffiths, kterému se podařilo zachytit několik málo snímků krajiny, řekl: "Tento objev je vzrušující i znepokojující zároveň. Vzrušující proto, že je to další důkaz procesů klimatických změn, které probíhají už dlouho. Ale také znepokojující, protože jsme svědky toho, že k těmto změnám krajiny dochází stále častěji. Je to způsobeno dopadem a vlivem bouří, které jako by se vyskytovaly častěji."

Zdroje:

www.ancientpages.com

www.ancientpages.com

www.walesonline.co.uk