Od té doby nedokázal starověký řecký filozof, matematik, hudební teoretik, státník a generál myslet na nic jiného. „Jak je možné, že se tvor s křídly udrží ve vzduchu. Jakou sílu využívá?” ptal se sám sebe. Jeho manželka zpovzdálí sledovala jeho prohlubující se vrásku na čele. Tento stav posedlosti u svého muže již zažila. Archytas se dokázal nadchnout. Proto to dotáhl tak daleko.

Rodák z Tarasu, žijící asi mezi lety 435 až 360 př. n. l., studoval filozofii u Platóna a Aristotela. Byl jmenován velitelem tarentské armády a brzy poté se stal hlavou městského státu. I přestože tuto funkci mohla podle místního práva vykonávat jedna osoba pouze jeden rok, Archytas byl zvolen sedmkrát po sobě.

Během svého působení stihl provést několik reforem, ustavil první demokratický městský parlament, napsal řadu pojednání o politice a významně přispět k pochopení geometrie a matematické mechaniky.

Létající holub

Římským architektem Vitruviem byl dokonce považován za jednoho ze zakladatelů vědy, zabývající se vztahy mezi hmotou, silou a fyzickými objekty. Nebyl totiž jen teoretikem, ale také vynálezcem. 

Mezi jeho nejvýznamnější výrobek patří „první autonomní parní stroj starověku“ tzv. létající holub. Dřevěný váleček se pyšnil dvěma páry křídel a tenkou špičkou. V zadní části měla konstrukce otvor, kterým se usazovala na měděnou baňku s vodou. Ta se ohřívala nad plameny. Jakmile tekutina překročila bod varu, pára začala plnit útroby holuba. V době, kdy tlak převýšil mechanickou odolnost spoje, model vzlétl.

Geniální Archytas

Když historici narazili na 2400 let starý nákres, netušili, že se dívají na tak sofistikovaný vynález. Obrázek znázorňoval pouze holubici s čárami a podivným ocasem. Až experti z Muzea starověké technologie Kotsanas přišli na to, že jde o létající stroj.

Zdroj: Youtube

Podle výpočtů mohl holub letět 100 až 200 metrů. Jeho trajektorie byla podobná té, jako když nafouknete gumový balonek a pustíte ho. Jeho pohyb nebyl nijak regulovaný. I přesto je vynález označován za jednoho z prvních robotů a Archytasova kreativita ceněna na poli inženýrství a technologie.

Zdroje: www.ancientgreecereloaded.com, www.ancient-origins.net