Po více než 50 letech se tak opět otevřela otázka, co všechno mohou tato vojenská pozorování vidět a co by je také případně mohlo ohrozit. Jaká je případná hrozba pro piloty nebo národní bezpečnost.

Podivná letící koule

Představitelé Pentagonu zcela nevyloučili mimozemský původ svého pozorování. Objekt, který byl zachycen oknem pilotní kabiny stíhačky FA-18 v roce 2021, viděl také pilot námořnictva, který letadlo řídil, a zachytily ho senzory letadla. Co přesně by to však mohlo být, prozatím zůstává záhadou.

Slyšení, které uspořádal podvýbor Sněmovny reprezentantů pro zpravodajské služby, boj proti terorismu, kontrarozvědce a šíření zbraní hromadného ničení, bylo prvním slyšením na téma neidentifikovatelných "těles" od roku 1968. Otázky se týkaly mimo jiné i toho, zda podobné prvky vláda už vlastní či nikoliv a zda Pentagon vyšetřuje zprávy o létajících objektech, které by mohly narušit statiku jaderných zbraní.

Ačkoli se podvýbor C3 může zdát jako zvláštní hostitel pro slyšení o této problematice, není tomu tak. Položené otázky se totiž týkaly především pozorování neidentifikovaných vzdušných jevů. A to na vojenských cvičištích a jejich případné bezpečnostní hrozby pro americký vojenský personál.

Cílem však bylo také zjistit, zda zachycená letící koule nebyla lidského původu. Mohlo by tak jít o zpravodajskou operaci proti americkým vojenským silám provádějícím výcvik.

Pro více informací se podívejte na toto video:

Zdroj: Youtube

Obranný rozpočet na rok 2022 nařídil, aby ministerstvo obrany vytvořilo agenturu, která bude sledovat tyto jevy. Agentura Airborne Object Identification and Management Synchronization Group (AOIMSG) pak dostala za úkol "vědeckou, operační a technickou analýzu dat získaných při terénním šetření... s cílem lépe pochopit a vysvětlit neidentifikované letecké jevy.

Nick Pope, bývalý vyšetřovatel na britském ministerstvu obrany, následně sdělil, že toto slyšení bylo výrazným krokem kupředu k lepšímu a jasnějšímu pochopení této problematiky. Až možná příliš dlouho bylo toto téma nespravedlivě stigmatizováno. Očitým svědkům se nevěřilo a jejich tvrzení byla brána na lehkou váhu.

To piloty a obsluhu radarů odrazovalo od toho, aby se ozvali, když zahlédli něco, co bylo nejasné. Našlo se ale i několik odvážlivců, kteří neváhali, a své poznatky skutečně sdělili světu.

Pope během slyšení vysvětlil, že tyto neidentifikovatelné objekty lze rozdělit do pěti hlavních kategorií: vzdušný nepořádek, přírodní atmosférické jevy, vývojové programy americké vlády nebo průmyslu (tajná letadla), systémy zahraničních protivníků (bezpilotní letouny) a "jiný" koš, který zahrnuje "obtížné případy a překvapení v podobě různých vědeckých a dosud nepoznaných objevů.

Vědci by tak na základě tohoto zjištění mohli vyvinout takové průlomové technologie, jež by podobným objektům mohly konečně přijít na kloub a objasnit tak záhady, které prozatím zůstavají neobjasněné.

Pochopení však stále vyžaduje značný čas a úsilí. Úřad námořního zpravodajství tak čeká dlouhá cesta, založená na zkoumání dat a lepší analýze zkoumaných faktů.

Zdroje:

www.washingtonpost.com

www.livescience.com

universemagazine.com